טו. תרומות

עמוד:257

220 הרב אברהם יצדוקי בין חברון לירושלים [ 62 / 220 ] בפני מולאנא [ ... ] חסן אפנדי [ ... ] ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיעה במושב בית הדין של השריעה הנאצלה כל עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה והם : הרב סלמון בן שמואל , הרב טוביא הרופא , הרב מוסא השוחט , הרב יאקוב הלבלר בן אריא , הרב דאויד הרופא בן חניניא , הרב שמואל בן מוסא , הרב יאסף בן שמואל , הרב שמואל בן אסראיל , הרב יאקוב כראבשי , מוסא האשכנזי , הרב מוח'אס בן שמואל , הרב שעיא בן אברהאם , הרב שמס השוחט , הרב מקאתיא בן רפאיל , הרב שמואל כניסתה , הרב יאקוב [ י ] בן מוסא האשכנזי , הרב איסאק בן חיים , הרב איסאק בן שעיא , הרב מוסא בן נפס , הרב רפאיל כחלי , [>] הרב אברהאם בן אם דניה , הרב מוסא בן שמואל , הרב סלמון בן עדס , הרב יאסף עדס , הרב איסאק בן רפאיל , הרב איסאק בן יאקוב , הרב מלאחים שכוכיא , הרב איסאק בן סיכורה , הרב שמואל כהין , הרב שמואל סרנאכה , הרב יונא האשכנזי , סלמאן ח'לאק , סעד הצורף , יאסף בן יאקוב , הארון בן יאקוב , חיים בן ע'ינה , ח'זקיל האשכנזי , אברהאם בן יאסף , אברהאם נואוה , מלאחים ד'כריה , יהודא , מוסא , שועא הפרנס , מנצור , מתוק , איסאק אל שרבג'י , עביד בן יאקוב הפרנס , נסים בן ברכאת , אבניאמין תרכאר ושאר עדת היהודים הספרדים . הם הודיעו למולאנא השופט של השריעה , כי בהיות הרב אברהאם בן איסאק היהודי בירושלים הנאצלה , בהיותו העומד בראשנו , היה נוהג לשים פניו לארצות בהן נמצאים יהודים , לאסוף להם סכומי כסף מהצדקות [ שנתנ ] ו , להביאם לירושלים הנאצלה ולחלקם בין הנושים שהם חייבים להם [ כספים ] בהתאם לכתב בי דין קודם לתאריכו [ של מסמך זה . [ הוא נהג לטרוח בארגון עניינינו , לפרוע את חובותינו תלטפל ] בשאר עניינינו . אולם בשל העוול שנעשה לו הוא שם פעמיו לעיר חברון 5 ושהה בה תקופה של 7 שנים . אז הידרדר מצבנו והתרבו חובותינו בשל חסרונו של מישהו שיהיה אחראי לנו , ינהל את חיינו ויטרח בארגון עניינינו וחיינו . אנו מבקשים מכבוד מולאנא השופט של השריעה , והם ביקשו מכבודו הנכבד לכתוב מכתב לרב אברהאם הנזכר לזמנו שיבוא לכאן * , יהיה אחראי להם ויטרח בארגון ענייניהם . והיה אם יתבעו אותם הרי שלא יתנכלו לו , יתירה מכך , התביעה תישמע נגד הפרנס אשר עליהם . כאשר הפרנס יפנה אל פתחי המושלים 7 ויעסוק בכל צורכי היהודים , יהא עליו להודיע לו ולהתייעץ עם הרב אברהאם , הגיוקדאר לא יפנה אליו [ ולא ] ידרוש אותו בעניין תביעת חוב של היהודים , והיה אם תחויב עדת היהודים במחבוש הרי שלא יכלאו את הרב אברהאם ואף אחד לא יתנכל לו . אף אחד מבין בעלי השררה המקומיים 8 לא יטיל עליו דבר מה ולא ישלח אליו מישהו מאנשיו , לא זה הכוונה ל מצבם הכספי s . " מילולית : עירו של האדון ידיד האל ( ח'ליל ) על נביאנו ועליו תפילות המלך המפואר 6 . " מילולית ; "לצד זה , " "למקום זה , " דהיינו : לירושלים . 7 במקור : "אהל אל ערף 8 . " במקור : "טאיפת אהל אל ערף . תעודה 1 220 אולי -בניסנה 2 .- אולי הכוונה למדפיס ר' יונה אשכנזי . וראה עליו אצל ברנאי , יהודי ארץ ישראל , עמ' 82 , 78 ו . 91 ג במקור : "ראיס . " על הרב אברהם יצרוקי ראה לעיל , תעודה , 24 הערה ו . 4 במקור : -או וואלנא . כלומר : מצבנו , " ובהקשר

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר