יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:175

הנאצלה , הנוכחים עמו במושב בית הדין של השריעה את אשר היה לזכותו ולזכות אביו בחובת הרב אברהימ הנזכר ושאר פרנסי היהודים הספרדים הנזכרים . [ זאת [ , בהתאם לשני כתבי בי דין חוקיים , האחד מתאריך השליש האחרון של [ חודש ] ג'מאדא אל אאח'תה ] שנת , 1120 י ובו רשום שפרנסי היהודים הספרדים וההקדש שלהם חייבים לחאג' מוסא הנזכר ובנו מצטפא סכום ששיעורו 1 , 150 גרוש אסרי ובתמורה לכך הם מישבנו את כל הבית בשכונת היהודים המתודום בכתב בית הדין הנזכר . וכתב בית הדין השני הוא מתאריך השליש האחרון של [ חודש ] רג'ב שנת , 1119 ובו רשום שהרב אברהאם , שאר היהודים ששמותיהם רשומים בכתב בית הדין הנזכר וההקדש שלהם חייבים לחאג' מוסא הנזכר סכום ששיעורו 1 , 200 גרוש אסרי . [ החאג' מוסא אישרן , כי הוא קיבל את שני הסכומים הנזכרים הרשומים בשני כתבי בית הדין הנזכרים בשלמותם ובמלואם , וכי את 1 , 200 הגרוש אסדי הרשומים בכתב בית הדין השני גבה לזכותם מיופה כוחם החאג' עלי בן החאג' מוסא הנזכר בעיר איסתנבול 5 בהתאם לכתב בי דין חוקי שנרשם בעיר איסתנבול , ובאשר לסכום הרשום בכתב בית הדין הנזכר לראשונה ושיעורו 1 , 150 גרוש אסדי הם גבו אותם בירושלים הנאצלה . מצטפא הנזכר העיד על עצמו כמייצג את עצמו וכמיופה כוחו של אביו החאג' מוסא הנזכר , כי הוא ומייפה כוחו אביו החאג' מוסא הנזכר לא נותרו זכאים מהרב אברהים הנזכר וממוחיאס פרנסי היהודים הספרדים ולא מההקדש שלהם בשל שני הסכומים הרשומים בשני כתבי בית הדין שתאריכם מצוין לעיל , לזכות , תביעה , בקשה או זכות כלשהי , וכי שני הסכומים הנזכרים הרשומים בשני כתבי בית הדין הנזכרים הגיעו לידיהם בשלמותם ובמלואם , ואין הם זכאים מהיהודים הנזכרים לזכות כלשהי בשל זאת . [ אלה הם ] אישור , הודאה ועדות בני תוקף , חוקיים , מאושרים ומקובלים כחוק על הרב אברהאם ומוח'אס פרנס היהודים הספרדים . [ בכך ] זוכתה באורח חוקי חבותם של הרב אברהים , של פרנסי היהודים ושל מוח'אס לחאג' מוסא ובנו מצטפא משני הסכומים הרשומים בשני כתבי בית הדין הנזכרים . [ הדבר ] נרשם ב 23 בנחודש ] ג'מאדא אל אולנא ] שנת « . 1127 באוגוסט5- ז בספטמבר 708 ז , כי הוא קיבל מראשי היהודים שם סך 1 , 150 גרוש שעדת היהודים וביניהם הרב אברהאם היו חייבים לאביו ואחיו , ובכך הוסר המשבץ הנזכר לעיל 27-18 2 . ( באוקטובר . 1707 וראה לעיל , תעודה 128 ושם עוד . ג במקור : -אסלאם בול . " זוהי אחת מצורות השם המקובלות של העיר "איסתנבול , " הנקראת , בשינוי קל , 'אסלאמבול , ופירושה : [ העיר ] המלאה אסלאם . ' 27 4 במאי . 1715 בסוף המסמך חתימות שונות של נכבדים מוסלמים . ראה להלן , תעודה , 144 הערה . 2 תעודד . 40 ו ו 15-6 בספטמבר . 1708 וראה תעודות 168 / 205 ( סמום [ י ] בן מוסא , מחיאס בן שמואל /< בר /< ד / 1 , ם בן יאקוב ושמואל הטווה והסוחר בחוטי משי - אל עקאד - פרנסי עדת הספרדים , לוו מחאג' מוסא אל רצאץ ובנו מצטפא הנזכר לעיל סך 1 , 150 גרוש . הפרעון נקבע לשנה מראשית חודש גימאדא אל אאחירה שנת 18 / 1120 באוגוסט . 1708 כערבון הם מישבנו אצלם בית השייך להקדש הקהילה ועבר לבעלותה בקנייה על פי מסמך מהקאדי של דמשק משנת 105 ו -4 / ג 183 / 209 ;( 169 ( עלי , בן נוסף של מוסא המכר לעיל , אישר על פי כתב בי דין מאיסתנבול מתאריך חודש ג'מאדא אל אאחירה שנת 18 / 1120

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר