יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:190

סקטי , בניו של דואג' אדומד נסיבה , בניו של הדואג' עבד אל כרים אל קצירי , בנוכחות האפוטרופוס שלהם פיר אללה אפנדי בן אל שלמי , קבלאן בשה , בניו של הדואג' קוידר , הסייד עת'מאן אחד מקציני היניצ'רים , עלי אחד מקציני היניצ'רים , מחמד בשה הגבוה , הסייד פתח אל ז ין , סלימאן בשה [ היניצ'רי ] המפקד של התותחנים , אחמד בי המתורגמן , החאג' עבד אללה אל ע'אברי , עבד אל לטיף מפקד יחידת היניצ'רים , י הסייד מחמד [ האמאם ] והסייד אבו אל הדא הנאמנים הממונים על הקדש אל חרירי , בדר בי הנאמן הממונה על הקדש מאמיאה פאשא , השיח' ח'לף מיופה הכוח של הנאמךהממונה עטא אללה אפנדי , הסגפן 16 רסול הנאמן הממונה על הקדש אל מולויה , השיח' מצטפא אל ע'זאלה הנאמן הממונה על הקדש ח'אצבה סולטאן , זריק המביא לבית הדין 19 הנאמן הממונה על הקדש ג'אר אללה , הסייד אסעד אל דקאק הנאמן הממונה על הקדש יוסף אפנדי אל רומי , שיח'י אפנדי ועבד אל חי פטאיר יחד עם הנושים שעל עדת היהודים האשכנזים . אז צייתו הנושים לתוכן שני הצווים הנאצלים ומולאנא השופט הנזכר של השריעה ציווה להעתיק את שני הצווים הנאצלים ברישומים השמורים של בית הדין והם הועתקו . מולאנא השופט של השריעה חייב לפעול על פיהם והתרה בכל הנושים , כי מעתה ואילך יקבלו את חובם על פי החלוקה לשיעורים שווים לעשר שנים , בכל שנה עשירית מכספם , בהתאם לשני הצווים הנאצלים המתוארכים לעיל . [ זוהי ] התראה ודאית ומקובלת כחוק . [ הקארי ] ביקש לרשום זאת במשמרת למצב לאשורו וכאימות לדברים שנאמרו . [ הדבח נרשם ב10- בחודש רמדאן שנת 139 ו . 12 במקור : "אודה באשי . וראה על נושאי משרה זו בפירוט רב : 714-716 "Odabasi " , "Oda " , Pakalin , II , pp . ג 1 במקור : "טופגיי באשי 14 . ' במקור : "בלוכ באשי . ' 15 במקור : "מחולי 16 . " במקור : "דרויש 17 . " על המסדר המולוי ראה לעיל , תעודה , 60 הערה ג . 18 ראה לעיל , תעודה , 58 הערה . 1 19 במקור : -אל מחדר . ' 1 20 במאי . 1727 וראה להלן , תעודה , 161 אשר על פיה נעשו כל התוספות בסוגריים בתעודתנו . וראה גם תעודות 98 / 222 ( עבד אל לטיף בן החאג' עלי אל נמרי התחשבן עם שועא פרנס הספרדים ועם יקוב הלבלר : לאחר שקיבל את חלקו לשנת 1726 / 7 מתוך הסדר חלוקת החובות נותרו לזכותו 570 גרוש . הוא אישר כי הוא קיבל את החלק לשנת 1727 / 8 וכן לשנה שלאחר מכן שנת 1728 / 9 בסך 160 גרוש . נותרו לזכותו עוד 450 גרוש 177 / 223 ;( ( הגברת ג'והר ח'אתון בת שאהין בי אל עסלי אישרה כי קיבלה מידי שועא , פרנס הספרדים , את שארית חובה בסך 108 גרוש עת י מתוך 40 ו שהיו בכלל הסדר חלוקת החובות 19 / 224 ;( ( האחים עבד אל רחמאן אפנדי ותאגי אל דין אפנדי בניו של אבו אל סעוד אל דאודי אישרו כי קיבלו מידי פרנס הספרדים סך של 20 ו גרוש עדרי מכספי חלוקת החובות ל 7 שנים 3 / 226 ;( ו4- ו ( מחמד בשה ג'אויש היניצ'רים אשר קיבל את הסדר חלוקת החובות ל 7 שנים אישר , כי קיבל מעדת היהודים הספרדים את כל חובו בסך 725 גרוש עדדי 345 / 227 ;( ( יורשת , אשר חוב הקהילה הספרדית למורישה - מראד בשה מכי - חולק ל ג שנים , אישרה כי קיבלה את חלקה במשך שנתיים , ובשנה הנוכחית קיבלה את החלק השלישי והאחרון בסך 120 זולטה . יורשים אחרים שחובם חולק ל 7 שנים אישרו כי קיבלו את כל החוב בסך 00 ו , ו גרוש 78 / 265 ;( ( אל ג'אעוני מיופה כוחה של אלמנת עלי אל עכארי והאפוטרופסית על יתומיה תבעה את מרכאדה , מתורגמן היהודים , בטענה כי הקדש היהודים נותר חייב לה סך של 441 זולטה , שהם יתרת הסכום שנותר מהחוב שחולק לשיעורין . הנתבע טען שנותרה יתרה של 171 גרוש אסדי בלבד וכי השטר נמצא אצל מיופה כוחה הראשון . הוא הביא לעדות את המביא הראשי לבית הדין ואת אל קטב שהעידו כי הוא שילם את כל חובו פרט ל 171 גרוש . השטר לא נמצא בעזבונו של מיופה הכוח הראשון , והקאדי ציווה על מרכאדה המתורגמן לשלם רק את יתרת החוב למרות ששטר החוב לא נמצא . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר