טו. תרומות

עמוד:256

את חובותיהם . עמם נכחו הרב אפראים , הרב חנון , הרב סרבתיה , הרב יאקוב הלבלר , יאסף כרכראן , יאקוב בן איסאק , איליא בן ישאי , מיח'איל בן דאוד , יאסף בן מוסא , מוסא בן איסאק ושאר היהודים המתגוררים בירושלים הנאצלה . הם התחייבו לשלוח שליח נוסף לרב . הם קיבלו דחייה של שנים עשר יום מיום תאריכו [ של מסמך זה ] וזוהי ארכה רביעית , ואם לא תגיע ידיעה מהרב אזי יבלאו אותם וישימו חותם [ על מנעול ] בית הכנסת שלהם , והיה אם לא תגיע תשובה לאחר חמישה עשר יום הרי שיבקשו מהם את כל חובותיהם בשלמותם , וההתחייבות על המחצית תתבטל . הם הסכימו והביעו את שביעות רצונם מכך . [ הדבר ] נרשם ב 7 ב [ חודש ] שואל שנת * . 1126 9 ו 2 איסוף תרומות באירופה או גירוש מירושלים prs l > q בן שמואל , שמואל בן שמואל , יאקוב בן שמואל , בהל בן [ ... ] י ח'דר בן אצפר , נאתאן בן נפתלי , בארוח' בן סמחה , נפתלי בן מוסא , לנבר [?] בן אברהאם והארון בן חיים נכלאו בשל כספי המוסלמים שבחובת עדת היהודים האשכנזים וההקדש שלהם . היהודים הנזכרים הם גזז / כספי המוסלמים אשר לוו האחראים על עדת היהודים האשכנזים והם הוציאום על *[ ... ] הם נשארו בכלא של [ בית הדין של ] השריעה הנאצלה במשך מספר ימים . בעקבות זאת הופיעו ביום תאריכו [ של מסמך זה ] האנשים הבאים : [ ... ] הסייד ח'ליל ? cm הסייד תאג' אל דין אל דג'אני , הסייד קאסם , אחמד בי לשעבר המביא הראשי [ לבית הדין , [ חאג' עבד אללה שכי מכי וקבוצה מקרב הנושים של עדת היהודים האשכנזים . עמם נכחו היהודים הנזכרים . היהודים הנזכרים ערבו לכספי המוסלמים שבחובת עדת היהודים האשכנזים והיהודים האשכנזים הנזכרים התחייבו באורח בר ציות לשלוח מישהו מטעמם אל הנכבדים שלהם והאחראים עליהם בחלקה האירופי של האימפריה" כדי שישלחו אליהם מההקדשים שלהם תרומות בסכום שיפרע את [ החובות שמקורם ב ] כספי המוסלמים במלואם . הם ביקשו ארכה של ארבעה חודשים . הנושים נתנו להם ארכה של ארבעה חודשים *[ ... ] הם שלחו מישהו מביניהם ולאחר ארבעה חודשים אם לא תגיע ידיעה [ הרי שיתחייבו ] לצאת מירושלים 2 [ ... ] 5 בעניין זה כולו . [ הדבר ] נרשם בשליש השני של [ חודש ] מחרם שנת * . 1129 16 4 באוקטובר 714 ו . על העברת כספי התרומות לארץ ישראל דרך צידון בשנים מאוחרות יותר ראה : בינאי , לתולדות האשכנזים , עמי . 201 וראה לעיל , תעודה גגו . על השד"רים השונים שפעלו במאה הי"ח בקרב קהילות ישראל בגולה ראה : בניהו , קהל אשכנזים , עמי קמב-קמט ; יערי , שלוחי , עמי 407-343 ר 4-520 ג . 5 האימפריה הנמצאות באירופה . 5 כנראה מ בית אל מקדס , " אולם הדף מוכתם בכתמי דיו ואין בטחון בפיענוחה של תיבה זו . 26 6 בדצמבר 6 ו 7 ו4- בינואר . 1717 וראה לעיל , תעודה . 180 2 מספר מלים מחוקות . ג במקור : 'מחדר באשי 4 . " מילולית : "אל ריאר אל רומיה , " שפירושו , -האזור של רומלי , " הכולל , בראש ובראשונה , את רובה של איסתנבול ואת כל הפרובינציות של j כלומר , לא יוכלו עוד להשתמש בו . על המקורות היהודיים בעניין זה ראה : שוחט , היהודים בירושלים , עמי . 9-8 תעודה 219 ו מלה מחוקה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר