יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

יב . חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו מיגוץ הנושים שהלוו את כספם ליהודי ירושלים היה רחב מאוד . היו ביניהם אנשי דת וקציני צבא , צאצאי הנביא ונוצרים , מנהלי הקדשים ובנות למשפחות נכבדות , בעלי תפקידים כלכליים ומינהליים וכאלה ששימשו בבית הדין . מבין האחרונים בלט במיוחד המתורגמן של בית הדין , קאסם בי , שהיה , ככל הנראה , הנושה הגדול של הקהילה היהודית ברבע הראשון של המאה הי'ח . בדרך כלל נהג להלוות לפרנסי הקהילה , שאותם הכיר מתוך מעורבותם הרבה בענייני בית הדין ומהופעותיהם התכופות בפני הקאדי . למרות שההלוואות נלקחו במפורש לטובת הכלל היהודי ( הקדש , נכסים בבעלות העדה וכיו ב ) הרי שהמשפט המוסלמי חייב כי שטרי החוב ייחתמו על ידי אנשים פרטיים כביטוי לאחריותם האישית . הואיל וכך , משנפטר פרנס נדרשו יורשיו לפרוע את שטרי החוב מתוך עזבונו ו ומשהוכחה תקפותם המשפטית של השטרות - תמך הקאדי בתביעה ואף אימץ אותה ( תעודה . ( 192 קאסם בי הלווה לקהילה אלפים רבים של גרושים בהזדמנויות שונות , למרות שהכיר את חובותיה האחרים וידע את מצבה הפיננסי המחמיר והולך . עצם הסכמתו - ואולי אף רצונו - להמש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי