יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:201

69 ו דחיית תביעתו של נושה לחוב [ 20 / 240 ] בפני מולאנא וסיידנא המולא הגדול . חסין בשה אבן עלי התותחן 2 תבע את איסאק היהודי ויאסף היהודי , מיופי הכוח של עדת היהודים בירושלים הנאצלה , הנוכחים עמו במושב בית הדין של השריעה . בתוכן תביעתו נגדם אמר , כי אביו נפטר בהיותו קטין והותיר לו ירושה של 2 , 000 גרוש אסדי . סבו החאג' שעבאן המחתסב ג לקחם * ונתנם כהלוואה למיופי הכוח של היהודים הקודמים [ לאלה שנזכרו לעיל , [ והסכום נשאר בחובת מיופי הכוח וההקדש שלהם עד שנת 5 . 1139 בשנה הנזכרת פרסה עדת היהודים את כל חובותיה למוסלמים על פני תקופה של עשר שנים , * אולם חובו נשאר עד כה , והם לא שילמו ממנו דבר . הוא דרש מהם את הסכום הנזכר . שני הנתבעים נשאלו והכחישו את דבריו כולם . מולאנא השופט של השריעה ביקש מהתובע הנזכר שטר חוב 7 המעיד על תוקף תביעתו , אולם הוא ציין , כי אץ לו מסמך בנדון . אז הודיע מולאנא השופט של השריעה , כי תביעתו , כלומר , תביעתו נגד הנזכרים לא תישמע בשל מספר [ סיבות : [ הראשונה - מיופי הכוח , אשר סבו שילם להם , לטענתו , את הסכום [ המוזכר לעיל ] אינם ידועים ; השנייה - על [ נשוא ] תביעתו עברו 30 שנה ויותר נ והשלישית - לעדת היהודים אין הקדש ידוע , ובעניין תביעתו נגד שניהם , הוא אסר עליו זאת באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם ביום 23 בחודש שואל שנת 169 ו . תעודה 169 1 הכוונה לקאדי הראשי של ירושלים . 2 במקור : -טבגיי , שהיא הצידה הערבית של המלה התורכית "טופגיי . " ג הממונה על השווקים והאחראי לפעילותם התקינה . על מוסד זה ותפקודו בירושלים במאה ה-ט ז ראה אצל : כהן , כלכלה , עמי ו ו8- ו . 4 מילולית : "לקחה אותם , " בלשון נקבה , שנכתב בטעות . 29 5 באוגוסט 18-1726 באוגוסט 6 . 1727 ראה לעיל , תעודות 160 ו 62 ו . 7 במקור : "סנד 21 8 . " ביולי . 1756 חמישה מתוך שישה שמות ברשימת העדים המופיעה בשולי המסמך הם בני משפחת אל חיאלדי . ( הדבר קיים גם בתעודות אחרות מאותה תקופה . ( וראה תעודות 135 / 250 ( אבראהים צ'לבי אל נמרי מיופה כוחה של אלפיה אבנת יוסף אל ג'באני תבע את שבתאי בן אסחק הפרנס היהודי על חוב של 155 גרוש לבעלה המנוח של מייפת כוחו . הפרנס טען כי בהיותו בחיים הוא קיבל 190 גרוש ונותרו לזכותו 65 גרוש בלבד . הפרנס הוכיח את דבריו וחויב רק בסכום הנותר ;( ג 241 / 24 ( החאג' מצטפא אבן מחמד בשה , בנו של מתאסלם . תבע את שבתאי הפרנס בגין חוב של הקהילה בסך , 000 ו זולטה לאביו שנפטר . הפרנס טען שהחוב עמד על 00 ג זולטה בלבד , וכי אחותו שהיתה אז אפוטרופסית עליו קיבלה אח הסכום הזה . הוא הציג מסמך בו אישרה אחותו את קבלת הכסף והביא עדים שהעידו על תקפותו של המסמך . באשר ליתרת הסכום לא הביא התובע ראיה ותביעתו נדחתה . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר