יג. חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים

עמוד:245

של מיופה הכוח , המתורגמן , הפרנס וההקדשים שלהם מהסכום הנזכר ושיעורו [ הסופי ] ללא [ זכות ] לשוב [ ממנו ] 240 גרוש עדדי יחד עם מחיר האריג הנזכר , ולא נותר אצלם מכל אלה זכות כלשהי לחלוטין . בעניין זה ועל בך העיד על עצמו הסייד ח'ליל , ראש [ הקוראים לתפילה ] הנזכר , כי מאז ועד עתה לא נותר בחובת היהודים הספרדים , בחובת מיופה כוחם והפרנס שלהם ולא בחובת ההקדשים שלהם זבות כלשהי מכל אלה , ובל אשר קיבל לידיו יוציא על קניית נכסי דלא ניידי שיהפכם להקדש במקום זאת . בנו פתח אללה הנזכר אישר באורח חוקי את כל אלה ואת תוקפם , [ הדברן נרשם ב 20 בחודש ד'ו אל חג'ה שנת 99 ו ו . ג ג 24 באוקטובר . 1785

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר