יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:237

לאחר מכן בהתערבות מפשרים מוסלמים שונים התפשרו הצדדים על 2 , 500 גרוש אסרי שאותם שילם מוח'אס בשני תשלומים נפרדים . נרשם ב 20 בחודש רביע אל ת'אני שנת . 1135 י 203 חובות הספרדים והאשכנזים לעזבון ; 249-247 / 218 ] סיכום ] במסגרת כינוס עזבונותיו של קאסם בי נרשמו חובותיהן השונים של הקהילה הספרדית ושל הקהילה האשכנזית לעזבונו . חובות היהודים הספרדים : 165 גרוש עדדי , 12 מטבעות זהב טרלי שהם 42 גרוש עדדי , 1 , 200 גרוש אסרי שהם 1 , 600 גרוש עדדי ועוד 12 מטבעות זהב טרלי שהם 42 גרוש עדדי ; חובות היהודים האשכנזים : 74 גרוש אסדי שהם 98 ' / 2 גרוש עדדי ושני שלישים . נרשם בשליש האחרון של חודש ד'ו אל קעדה שנת 134 ו . תעודה 202 ו 28 בינואר ג 72 ו . וראה תעודות 246-245 / 221 ( היורשים הנזכרים לעיל תבעו שוב את 5 , 500 הגרוש הללו וכן 1 , 000 גרוש נוספים nxnra לשטרי חוב בכתב עברי . הנתבעים : יעקב , אבראם פרנס עדת היהודים הספרדים , מוחיאס הפרנס הקודם והרב יאקוב הלבלר טענו ששני הצדדים התפשרו בעניין זה , והם הציגו תעודה זו . התובעים הביאו עדים שאימתו את טענתם , והקאדי חייב את הנתבעים בתשלום החוב , למעט 2 , 500 הגרוש ששולמו קודם לכן במסגרת הפשרה הנזכרת לעיל 30 / 227 ;( ( יורשיו של קאסם תבעו את יעקוב בן אבראהאם שמוצאו מכפה ואת מיח אס הפרנס הקודם על חוב של הקהילה הספרדית למוריש בסך 6 , 500 גרוש אסדי . הנתבעים טענו שבעבר זיכו היורשים את חוב הקהילה , אולם היורשים טענו שלא דובר אז על חוב נוסף זה . לאחר סכסוך בין הצדדים שילם יעקוב הפרנס את הסכום הנתבע ליורשים והם זיכו את חוב הקהילה לעזבונו של קאסם 327 / 233 ;( ( נכדו של קאסם בי תבע את יאקוב הפרנס על חוב של 6 , 500 גרוש , אשר בעבר התפשרו עליהם היורשים השונים עם הקהילה היהודית ושולמו להם 2 , 500 גרוש . הוא דרש את חלקו המלא בטענה , שבזמן שהוסכם על הפשרה הוא היה קטין והדבר נעשה שלא על דעתו . הפרנס טען כי בעבר קיבל התובע את חלקו מסכום זה 130 .- גרוש , והוא זיכה את חובה של הקהילה . כמו כן הוא תבע אותת בעבר על עניין זה ותביעתו נדחתה . הפרנס הציג כתבי בי דין והביא עדים . התביעה נדחתה . ( וראה גם תעודות 61 / 225 ( הנכד הנזכר לעיל אישר כי קיבל מידי יאקוב הפרנס סך של 130 גרוש ושליש גרוש אסדי שעברו אליו בירושה מסבו , ובזה נפרע החוב שהקהילה היתה חייבת לו בסך 230 גרוש 3 / 226 ;( ( הנכד הנזכר לעיל תבע את יאקוב הפרנס על חוב של 130 גרוש ושליש גרוש אסדי שעברו אליו בירושה מסבו . יאקוב טען , שהוא קיבל כבר את הסכום והוא הציג מסמך זיכוי מטעמו . התובע הכחיש את תוכנו והפרנס הביא עדים שהעידו על תוקפו . ( תעודה 203 ו מכאן עולה כי ו מטבע זהב טרלי 1 ' A = גרוש עדדי . 2 מכאן עולה אימות נוסף לחישובנו דלעיל ( תעודה ו 8 ו , הערה ( so שלפיו ו גרוש אסדי = גג . ו גרוש עדדי . -2 3 ו ו בספטמבר . 1722

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר