תוכן עניינים

עמוד:יא

לו . יפויי כוח 489 לז . ערבויות 490 רשימת התעודות 495 טבלת ריכוז חובות הקהילה הספרדית 508 טבלת ריכוז חובות הקהילה האשכנזית 509 מפתחות 511 צילומי תעודות נבחרות - עמודים : 481-480 , 471 , 470 , 463 , 453 , 340 , 325 , 316 , 297 , 278 , 266 , 260 , 255 , 214 , 211 , 189 , 167-166 , 124 , 118 , 115 , 97 , 79 , 46 , 33 , 29 , 24 , 11

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר