יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:169

תביעה , תלונה או קובלנה בעניין זה מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה . אלה הם ] אישור , הודאה , עדות וזיכוי בני תוקף , חוקיים , שיש להתחשב בהם ומאושרים באורח חוקי על ידי הרב tiKrmK ופרנסי היהודים . בהתאם לכך זוכתה באורח חוקי חבותו של הרב אברהאם וחבותם של עדת היהודים , פרנסיהם וההקדש שלהם לנושים הנזכרים מכל החובות אשר היו לזכותם בחובת היהודים וההקדש שלהם המצוין לעיל ובפנקס . [ זהח זיכוי של קבלה ופרעון . תוכן עניין זה כולו התאמת באורח חוקי בפני מולאנא השופט של השריעה והוא פסק על פיו באורח חוקי לאחר שלקח בחשבון את אשר חובה [ עליו ] לקחת בחשבון כחוק . [ הדבר ] נרשם ב 20 בנחודש ] ד'ו אל קעדה שנת . " 1126 134 חוב הקהילה לעזבונו של מופתי מרמלה ; 237-228 / 209 ] סיכום ] בכינוס עזבונו של פוסק ההלכה י לשעבר של רמלה נרשם חובם של היהודים הספרדים בסך 2 , 920 גרוש . הדבר נרשם בשליש השני של חודש צפר שנת 126 ו . 27 26 בנובמבר . 1714 על תרומות נוספות לקהילה היהודית בירושלים ראה להלן , תעודות . 221-217 תעודה 4 גו 1 במקור : 'מפחי . 26 2 בפברואר7- במארס . 1714 וראה תעודות 97 / 203 ( במסגרת כינוס עזבונה של הגברת צאפיה חיאתק בת סלימאן בי אל עסלי נרשם חוב של העדה הספרדית בסך 1 , 000 גרוש 331 / 209 ,- ( ( יורשיו של אל חילילי אל תמימי אישרו , כי קיבלו מאת שמואל פרנס היהודים הספרדים סך של 200 גרוש אסדי שהיו בחובת הקדש היהודים למורישם 53 / 220 ;( ו59- ו ( במסגרת כינוס עזבונו הגדול של עבד אל ברים אל דמשקי צתן חובו של מוסא הפרנס 405 / 223 ;( ( יורשיו של צאלח אל צואביתי אישרו כי קיבלו את חוב הקהילה הספרדית לאביהם בסך 70 גרוש עדדי מידי הפרנסים שועא ויאקוב 136 / 226 ;( ( חלק מיורשי אבו אל הדא אפנדי אל רמלי אישרו כי קיבלו מיאסף הפרנס הספרדי ויעקוב הפרנס השני את כל החוב שהגיע לזכותם מתוך חוב הקהילה למורישם בסך 1 , 000 גרוש 42 / 226 ;( ו43- ו ( חלק נוסף מיורשי אבו אל הדא אישרו בי קיבלו את המגיע להם מחוב הקהילה למורישם : 144 גרוש אסדי מתוך , 400 ו . הפרנס ביקש לשלם 98 גרוש ליורשת נוספת 20 / 227 ,- ( ( הסייד טאהא בן הסייד סלימאן אפנדי אל דג'אני , מיופה כוחה של סבתו פח'רי חיאתונה בת השיח אבו אל ופא , אישר , שהיא קיבלה מידי הרב יאסף האחראי ויאקוב פרנס הספרדים את המגיע לה מחוב הקהילה לירושת בנה אל דגיאני , דהיינו , שישית , שהיא 1 , 740 גרוש 36 / 227 ,- ( ( יורשיו של נצר אללה ודליל המתורגמן תבעו את יאקוב הפרנס הספרדי על חוב של 400 גרוש למורישם . יאקוב טען שהמוריש נפטר 30 שנה קודם לכן ולכן תביעתם אינה בת תוקף , ואכן התביעה נדחתה 72 / 227 ;( ( מחמד בן צאלח אל צואבתי תבע את יאקוב ושמואל פרנסי הספרדים על חוב של 415 גרוש אסדי לזכות אביו שנפטר . הנתבעים טענו כי החוב עמד על 70 גרוש עדדי והוא שולם ליורשים . התביעה נדחתה 25 / 244 ;( ( עלי בשה מפקד יחידת היניצירים בן חסן אל קראלי ומחמד צ'לבי אלפי בן מצטפא אל קראלי נכדיו של אל עמארי אישרו בנוכחות ח'דירה , מתורגמן מיופי הכוח של היהודים הספרדים , כי הם קיבלו את כל המגיע להם מירושת סבם שהיה בחובת הקדש היהודים 79 / 250 ;( ( במסגרת כינוס עזבונו של מוסלמי צוין חובה של הקהילה הספרדית בסך 666 זולטה ;( נ / 25 גגו ( במסגרת כינוס עזבונה של הסיידה בכריה בת הסייד נגים אל דין סמום צוין חובה של העדה הספרדית בסך 500 גרוש אסדי ובן ריבית בסך 48 זולטה על חובם עבור שנתיים 32 / 265 ;( ( יורשיו של החאג' אמין בן עלי אל כרדי אל שיח'אני אישרו , כי קיבלו מאת מרכאדה מתורגמן היהודים הספרדים 500 גרוש אסדי שהיו בחובת הקדש היהודים הספרדים למוריש שלהם . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר