יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:194

זולטה ו 5 פארה : ילדי צאלח ועבד אל קאדר 9 זולטה ; פאח'רה בת אחמד 7 זולטה ; סייד חסין קמיע 183 / 2 זולטה ; לטיפה אשת מחמד דרויש בידי עבד אללה מיופה כוחה 10 זולטה ; מומנה אשת מחמד דרויש בידי ח'ליל בן דרויש 12 זולטה ; חאג' עבד אללה ענבארי 24 זולטה ; אבראהים צ'לבי בן הבת אללה 90 זולטה ; עבד אללה סמובו 150 זולטה ; ילדי ח'ליל דאודי נ / י 612 זולטה ; שמס אל דץ ג'אעוני / 2 י 18 זולטה ; סייד עבד אל רחים ג'אעוני 17 זולטה ; חאג' פתחי עכארי 25 זולטה ; עבד אל חי פטאיר 17 זולטה ; אמנה בת קאדרי אשת מצטפא 30 זולטה ; כבות [? עיסא שקטי 75 זולטה , מצטפא שקטי 30 זולטה , משתהא בת חאג' מוסא שקטי 40 זולטה ; אחמד בי המתורגמן 15 זולטה ; ° מחמד אע'א יניצ'רי 60 זולטה ; סייד עת'מאן , אחד מקציני היניצ'רים , יי 40 זולטה ; חאג' עלי , אחד מקציני היניצ'רים של התותחנים , 77 זולטה ; י סלימאן פאשה 50 זולטה ; חאג' עלי אצלי 157 זולטה ; ח'ליל פאשה בע'דאדי 87 זולטה ; י חסין אע'א , ראש התותחנים 13 !/< , זולטה ; מחמד פאשה הגבוה 5 זולטה ; ביג'י מחמד פאשה 70 זולטה ; חסן , האחראי על 6 וראה תעודות 17 / 215 ( מחמד בן דרויש דרש משמואל פרנס הספרדים לשלם לו 230 גרוש עדדי , שהם סכום הקק , מסך 240 גרוש אסדי שבחובתו 36 / 215 ;( ( מחמר תבע את שמואל בן אבראם הפרנס לשעבר של הספרדים בגין חוב של 169 זולטה מתוך סך של 190 זולטה . הפרנס הנתבע טען שזהו חוב הקהילה וההקדש שלה , ולכן יש לחייב את הפרנס הנוכחי - שועא . הנתבע הביא ראיה ושועא הסכים . ( 7 ראה תעודה 60 / 215 ( שמואל הפרנס הספרדי הקודם חויב על פי שטר חוב ב 58 זולטה לזכות ח'ואגיה עבד אללה סמום . ( 8 ראה תעודות 185 / 200 ( אצלאן בן שמואל ואבראהאם בן נאתאן שמוצאו מכפה , פרנסי האשכנזים , פרעו לסייד ח'ליל אפנדי אל דאודי הנזכר לעיל חוב בסך 400 גרוש , ובזה נפרע החוב כולו 261 / 227 ;( ( מחמד אבו אל צפא אבן הסייד חיליל אפנדי אל דאודי תבע את יאקוב פרנס הספרדים בשל חוב של 1 , 290 גרוש עדדי לעזבץ אביו . הפרנס טען , כי שלוש שנים קודם לכן הוא הסב חוב זה למישהו אחר . הפרנס הוכיח את דבריו והתביעה נדחתה 268 / 227 ;( ( יורשים נוספים של אל דאודי אישרו , כי קיבלו את כל המגיע להם מעזבון אל דאודי שבחובת עדת היהודים הספרדים 328 / 227 ;( ( הגברת עארפה חיאתון בת החאג עבד אללה שכי מכי אלמנת חיליל אפנדי אל דאודי אישרה , כי קיבלה מיד יאקוב הנזכר לעיל 50 גרוש עדדי שהיו לזכות בעלה המנוח ועברו אליה בירושה , ובזה נפרע החוב 6 / 235 ;( ( הסייד הדאית אללה אפנדי בן הסייד חיליל אפנדי אל דאודי תבע את הרב איסאק פרנס היהודים בטענה , שהם , היהודים , חייבים לו 800 גרוש עדרי , שהם חלקו בירושת אביו , דהיינו , חלקו בחוב הקהילה לעזבק אביו שעמד על 2 , 281 גרוש . איסאק הפרנס טען שהוא קיבל את המגיע לו עם יתר היורשים , אך למרות שקיבל את חלקו הוא תבע בעבר את כספו יחר עם שאר היורשים . תביעתם זו נדחתה , והם אישרו בבית הדין כי הם אינם זכאים לדבר מה וכי הם קיבלו את המגיע להם מירושת אביהם מידי יאקוב הפרנס ומיופה הכוח דאז של עדת היהודים . לאחר מכן הגיע צו סולטאני האוסר לשמוע את תביעתם בעניין זה . הפרנס הציג את כתב בית הדין ואת הצו . התובע הכחיש את תוכנו של כתב בית הדין והפרנס הביא עדים . התביעה נדחתה . ( 9 ראה תעודה 23 / 228 ( מיופה כוחה של אמנה אישר , כי מייפת כוחו קיבלה מירי יאקוב פרנס הספרדים סך 300 גרוש שהיו בחובת הקהילה לאביה ועברו אליה בירושה ממנו . ( 10 וראה להלן , תעודה 11 . 181 במקור : יאודה באשי . " וראה לעיל , תעודה , 159 הערה 12 . 12 וראה להלן , תעודה 13 . 169 וראה תעודה 5 / 223 גו ( חיליל פאשה אישר כי קיבל את חובו בסך 280 זולטה מירי הרב שועא הפרנס הספרדי והאחראי על הערה הספרדית , ובזה נפרע כל החוב של הקהילה לאחר חלוקת חובותיה . ( 14 וראה תעודה 233 / 237 ( יורשיו של מחמד אל טויל הנזכר לעיל תבעו את /( כד ,. \ ד . \ ם אל חדיף אל רושדלי מיופה הכוח של עדת היהודים בטענה , שהמנוח הפקיד אצלו 1 , 538 מטבעות זהב מסוג מחבוב . אבראהאם הודה רק ב ס 1 , 00 מטבעות ונשבע על כך . התובעים לא הביאו ראיה לגבי היתרה והנתבע חויב רק בסכום שהודה בו . ( על אברהם אל חדיף ראה : ברנאי , יהודי ארץ ישראל , עמי , 276 , 241 , 182 , 179 , 178 ו . 295

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר