יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:182

150 חוב כספי גדול של ראשי הקהילה oar r * Xff 7 תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו הופיעו במושב בית הדין של השריעה האנשים הבאים : שועא בן רפאיל ומוסא האשכנזי בן יאקוב , שני פרנסי עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה , וכן האומן יאקוב הלבלר , מירו'אס היהודי , דאויד ארג'א , שמואל הטווה והסוחר בחוטי משי , הרב סבאתיה , רפאיל אפג'אל , אברהאם לחמיס [ י , [ מעלם יאסף נאתאן , מוסא צנדל , דאוד זרח'יה , חיים בארוח / עילי פירי , אסחאק באסאם , סאסון רומאנוא , מעלם בנימה כלהמית , אורמיש איש , דאויד באנדו , מסקוריא ריארו ג ושועה לאוי , שהם כולם מעדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה . הם אישרו והודו , כשהם כולם בריאים ושלמים , מתוך ציות ובחירה , מבלי שיאלצו אותם לעשות כן או יכריחו [ אותם , [ ביודעם את משמעות האישור וההודאה האלה ואת אשר מתחייב מהם כלפיהם כחוק , כי הם חייבים על דרך החוב החוקי לתפארת [ ... ] אחמד בי אבן צאלח בי ארנוט ג באורח בר תוקף וחוקי סכום ששיעורו 322 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי . היהודים הנזכרים לעיל קיבלו אותם מאחמד בי הנזכר על פי הודאתם וןהסכום ] נהיה בחובתם באורח חוקי לזכות אחמד בי הנזכר . אחמד בי דחה באורח חוקי את מועד [ פרעון ] הסכום המוטל על עדת היהודים הנזכרים עד חלוף שישה חודשים מיום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . לאחר מכן עם תום העניין נתנו היהודים הנזכרים לעיל ערבות ואחריות הדדית בכסף ובחבות על כל הסכום ששיעורו 322 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי אצל אחמד בי הנזכר . [ זאת [ , על פי היתר של כל אחד מהם לשני . [ זוהי ] ערבות חוקית אשר נערכה על ידם באורח חוקי . [ הרבר 1 נרשם בראשית חודש רביע אל אול שנת 34 ו ו . 5 151 הוראת בית הדין לפרוע חוב הקדש הקהילה מו [ 172 / 2 [ העניין ] כפי שנרשם בפני עבד אל רחמאן , הקאדי בירושלים הנאצלה , ימחל לו האל . רשמ [ תי ] אותו [ אני ] העבד העני [ ממעש ] המשתוקק לאל , יתגדל כבודו . [ במושב בית הדין של השריעה הופיעו ] האנשים הבאים : החאג' עלי בשה אל ג'שתי , עלי בשה אל טויל התותחן 1 בן חסין , חאג' סלימאן בשה בן אחמד 2 ועת'מאן בשה אבן מחמד המטבע , ובמיוחד חשוב היה הדבר במטבעות זהב . 20 5 בדצמבר . 1721 תעודה 1 iso ראה עליו בתאי , יהודי ארץ ישראל , עמי 2 . 136 המלה אינה מנוקדת בניקוד דיאקריטי , לכן ייתכן גם , בין היתר , "ריבארו או רינארו 3 .- כלומר , האלבני . 4 פירושו "בעל השרשרת , כלומר : מטבע ששפתיו משוננות . עם ירידת ערך הכסף נהגו לקצץ משטח המטבעות ובדרך זו הקטינו את התכולה של הזהב או הכסף בהם . כדי להבדיל בין מטבע שלם למטבע פגום החלו חורצים שיניים בשולי תעודה 1 151 במקור : "אל טובג'י 2 . ' ראה תעודה 78 / 228 ( סלימאן בשה אישר כי קיבל מידי יאקוב הפרנס הספרדי 500 גרוש שנכללו בהסדר חלוקת חובות הקהילה לנושים . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר