יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:161

[ הדואג' עבד אללה אישר והודה [ , שהוא פטר את רפאיל הנזכר מהערבות הנזכרת והדואג' עבד אללה העיד על עצמו , כי לא נותרה לזכותו תביעה או דרישה מרפאיל בשל הסכום הנזכר והוא זיכה אותו מהערבות הנזכרת . [ אלה הם ] אישור , הודאה , עדות וזיכוי בני תוקף , חוקיים , מקובלים ומאושרים באורח חוקי על ידי רפאיל הנזכר . בהתאם לכך זוכתה באורח חוקי חבותו של רפאיל מהערבות לסכום הנזכר אשר [ ניתנה ] לזכותו של החאג' עבד אללה הנזכר . [ הדברן נרשם ב 8 ו ב [ חודש ] צפר שנת 124 ו . 32 ו הסדר פרעון חובות בין הקהילה הספרדית לנושיה [ 4 / 208 ] בפני מולאנא , סיידנא והאפנדי שלנו עלי אפנדי הקאדי [ ב ] ירושלים , ינצור אותו האל יתעלה . ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיעו במושב בית הדין של השריעה הנאצלה ומקום הדת הרמה האנשים הבאים : תפארת המלמדים והסיידים הגדולים הסייד מחב אל דין אפנדי הממונה על הצאצאים הנאצלים של הנביאי בירושלים הנאצלה , תפארת חכמי הדת והמלמדים אבו אל הדא אפנדי , תפארת המלמדים צנע אללה אפנדי , תפארת המלמדים והסיידים המפוארים הסייד קאסם המתורגמן * , תפארת האנשים הדגולים השיח' מחמד אל סרורי מיופה הכוח החוקי מטעם אחותו אמנה בת המנוח השיח' אבראהים , השיח' כמאל אל דין ע'דבה , השיח' אחמד ע'דבה , השיח' עלי אל לטפי , השיח' אבו אל סעוד אל דקאק , השיח' כמאל אל דין אל ג'אעוני , החאג' עבד אל נור שכי מכי , החאג' חסן שכי מכי , עבד אל קדים בשה אבן טוקאן , החאג' עבד אל קאדר אבן מחמד מיופה הכוח החוקי מטעם אשתו ט'ריפה בת אחמד האפוטרופסית החוקית על בתה פאטמה יתומתו של 27 במארס . 1712 וראה להלן , תעודה גגו . וראה גם תעודות ג 16-315 / 20 ג ( חוב של אליא , הפרנס של עדת הספרדים , בסך 00 נ גרוש אסדי לחאגי עבד אללה הנזכר לעיל . בתמורה מישבן אצלו הפרנס בית השייך להקדש היהודים הספרדים ;( 89-86 / 213 ( חוב בסך גג 2 , 2 גרוש שהם 1 , 040 גרוש אסדי של העדה האשכנזית לעזבונו של עבד אללה 6 ;( ו 9 / 2 ( התעודה מבוטלת בארבעה קווים לאורכה - במסגרת הסדר חשבונות בין יורשי עבד אללה איזכור חובה של הקהילה האשכנזית וכן איזבור מסמך שלפיו הגיעו הצדדים להסכם פשרה על חוב של 0 ג 4 גרוש שאותם אמור היה לקבל בקונסטנטינופול 6 / 226 ;( ( עבד אל והאב בנו של חאגי עבד אללה תבע את יאקוב פרנס הספרדים על חלקו בחוב הקהילה לאביו : 50 גרוש עדדי מתוך . 1 , 000 הפרנס הכחיש והציג שני מסמכי זיכוי , האחד של אביו והשני של התובע עצמו . זה האחרון הכחיש את תוכנם ואילו הפרנס הביא עדינו 133 / 228 ;( ( יאקוב הנזכר לעיל שילם להאג' מחסן , בן אחר של אותו עבד אללה , 30 ו זולטה שעברו אליו בירושה מחובה של הקהילה הספרדית לאביו 198 / 230 ;( ( יאקוב הפרנס הנ ל פרע חוב של 400 גרוש עדדי לנכדיו , היורשים הנוספים של עבד אללה . בתמורה הם החזירו לירי הקרש היהודים את "בית שתארה" אשר מושכן אז בידי סבם . ( תעודה 132 ו במקור : -נקיב אל סאדה אל אשראף 2 . " על תולדות חוב הקהילה היהודית לקאסם בי וליורשיו ראה להלן , עמי . 259-226 ג וראה להלן , תעודות 3 גו ר 77 ו . 4 ראה לעיל , תעודה 129 ושם עוד .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר