טו. תרומות

עמוד:258

אנשי הצובאשי ולא אנשים אחרים מביניהם . כל היהודים יצייתו לדבריו ולמעשיו והם כולם קיבלו , הסכימו והתחייבו לו על העניין כולו . אז כתב לו מולאנא השופט של השריעה מכתב לשם זימונו , שעליו לבוא לכאן . המכתב נשלח אליו והוא ענה שהוא לא יבוא אלא אם כן ייכתב עבורו כתב בי דין בעניין כל מה שצוין לעיל . כל עדת היהודים הנזכרים ושאר עדת היהודים הופיעו [ בבית הדין ] והתחייבו על כל מה שצוין לעיל וביקשו לרשום זאת . [ הדבר ] נרשם בעקבות הדרישה והבקשה בתאריך 10 ב [ חודש ] רג'ב שנת 37 ו ° . 1 י 221 עוד על החזרת הרב אברהם יצחקי מחברון [ 74 / 220 ] בפני מולאנא וסיידנא [ ... ] חסן אפנדי [ ... ] כאשר היה הרב אברהאם בן איסאק היהודי גר בירושלים הנאצלה הוא היה מטפל בענייני היהודים בדרך של שליחת מכתבים לראשי היהודים אל המחוזות בהם גרים י היהודים הספרדים , אל [ מחוז ] רומלי , מצרים הנצורה וארצות אחרות וכתוצאה ממכתביו היה מביא להם תרומות . בזמן היותו בירושלים הנאצלה היו חייהם מאורגנים בצורה הנאותה ביותר , אולם היות שבעלי השררה המקומיים נ הונו אותו , עשקו אותו ועשו לו מעשי עוול הוא ברח לחברון * ושהה בה במשך שבע שנים . בהעדרו נשתבשו ענייני היהודים , מצב ^ הידרדר והתרבו חובותיהם בשל העושק של בעלי השררה המקומיים ולא הגיעו אליהם צדקות מארצות מוצא [ ם . [ בעקבות זאת הופיעו בפני מולאנא השופט של השריעה קהל רב מבין הנושים של עדת היהודים המתגוררים בירושלים הנאצלה . הם ציינו בפני מולאנא השופט הנזכר של השריעה , כי עדת היהודים הספרדים חייבת להם חובות אשר לא נפרעו מזה שנים משום שהצדקות של היהודים לא הגיעו ובשל חסרונו של מישהו שיכתוב אליהם ויצייתו לדבריו . הרב אברהאם נהג לכתוב אל ראשי היהודים והם צייתו לדבריו ו [ כך ] הגיעו אליהם הצדקות . אולם מאז שהוא פנה [ ועזב ] את ירושלים בשל ההונאה והעושק של בעלי השררה המקומיים הידרדר מצב היהודים ונשתבשו ענייניהם . הם ביקשו ממולאנא השופט של השריעה לכתוב מכתב לרב אברהאם הנזכר לעיר חברון שיבוא , יחשוב [ עליהם ] טובות ויעזור ליהודים אך ורק ככתיבת מכתבים לארצות [ יישובם ] של היהודים בעניין תרומותיהם המגיעות אליהם מארצות [ מוצא ] ם . הוא ישהה בירושלים הנאצלה ואף אחד מהנושים או מזולתם לא יתנכל לו בניגוד לשריעה הנכוחה , לא תישמע נגדו תביעה בשל 2 במקור : "אל רום , " שהועתקה בטעות פעמיים ומתייחסת לרומלי , שהם המחתות האירופיים של האימפריה , בראש ובראשונה איסתנבול וכן הבלקאן . ג במקור : -חכאם אל ערף 4 .- מילולית : "העיר של אדוננו ידיד האל " ) חיליל ( " על נביאנו ועליו תפילות המלך המפואר . 9 האחראי על בטחון הפנים בעיר . 25 10 במארס . 1725 וראה להלן , תעודה . 221 על התפוררות ההנהגה וע 1 יבתה את העיר בשליש הראשץ של המאה הי"ח ראה : ברנאי , יהודי ארץ ישראל , עמי . 171-170 תעודה 1 221 במקור : "ולאיה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר