יג. חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים

יג . חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים עיקר החובות של הקהילה היהודית היה לאנשים פרטיים , ברובם המכריע מוסלמים , שמהם נטלה הלוואות . עם זאת , היו מקרים שהלוואות ניתנו ליהודי ירושלים על ידי אותם אנשים לא מכספם שלהם , אלא מכספי הקדשים מוסלמיים . ברבע האחרון של המאה הי"ז לוותה הקהילה האשכנזית סכומי כסף בינוניים בגודלם ( עשרות או מאות אחדות של גרושים בכל פעם ) מהקדש הטריקה המולוית ומהקדשים מוסלמיים אחרים , ופרעה את חובה כעבור שנים אחדות ( תעודה 206 ותעודות נוספות בהערה 3 שם . ( בשנת 1721 עדיין לא פרעה הקהילה הספרדית את רוב חובה שעמד על סך 600 גרוש לכמה הקדשים על שם מושלים לשעבר בירושלים ( תעודה 208 ותעודות נוספות בהערה 7 שם . ( בשנת 785 ו פרעה הקהילה הספרדית חוב של 240 גרוש לשני הקדשים מוסלמיים , שמהם נלקחו ההלוואות שבעים שנה קודם לכן , ועתה הוחזרו לידי הממונה עליהם , שהיה מראשי כלי הקודש בהר הבית ( תעודה . ( 211 כלי קודש אחרים בהר הבית קיבלו את שכרם מן הריבית שעל ההלוואה שניתנה ליהודים הספרדים מכספי הקדש מוסלמי ( תעודות 207 ו . ( 210 והיו אף חובות להקדשים מוסלמיים שנגרמו לא כתוצאה מה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי