יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:196

שיח' עלי לטפי , סייד עמר קארי שויכה , " ילדי סייד עבד אל רחים עסילה [ ו ] יורשי עבד אל חי אל דג'אני . נכתב בשליש השני [ של חודש ] ד'ו אל חג'ה שנת . " 1139 63 ו חיוב ראשי הקהילה לפרוע חובם לקצין צבא [ 69 / 222 ] יום שלישי 16 בנחודש ] רביע אל אול שנת 39 ו ו . י הסייד עת'מאן , אחד מקציני היניצ'רים , תבע את מוח'אס היהודי ואת יאקוב היהודי לבלר היהודים בטענה , כי הם והאנשים הבאים : רפאייל , יאקוב , שמואל , ישועא , יאקוב וח'אתם חייבים לו 360 גרוש עדדי , וכי הם ערבים ואחראים זה לזה בעניין זה על פי הסכמתו . הם נשאלו והודו בעניין . [ הסייד עת'מאן ] ביקש לחייבם כמייצגים את עצמם ובערבים והם חויבו בדבר . 27 ראה תעודה ג 24 / 22 ג ( עמר בן פחיר אל רין קאדי שויכה אישר , כי קיבל מידי שועא הפרנס הספרדי את חובו בסך 200 מטבעות זהב זנגירלי , ובזה נפרע חובו . ( וראה להלן , תעודה . 166 בסך 56 גרוש ובזה נפרע חובה ; פתח אללה בנו של עבד אל הי אישר , כי קיבל סך של 250 זולטה מידי יאקוב הפרנס הספרדי ובזה נפרע חובו . זאת לאחר סכסוך בין הצדדים . פתח אללה טען שלא קיבל אה כספו ורק נתן רשות לאשתו לקבל לידיה את הריבית על החוב , ואילו יאקוב הפרנס טען כי החוב שלו נפרע 14 / 231 ;( ( יורשיו של עבד אל חי אישרו כי קיבלו את המגיע להם מחוב הקהילה היהודית לעזבון המנוח , דהיינו , 500 זולטה שהיו במסגרת הסדר חלוקת החובות ;( ג 60-59 / 24 ( יורש נוסף של עבד אל חי אישר , כי קיבל את חלקו . שאר היורשים קיבלו את המגיע להם קודם לכן . ( 28 ראה תעודות 110-108 / 221 ( במסגרת כינוס עזבונו של עבד אל חי , רשום חובה של העדה הספרדית בסך 1 , 400 זולטה 159 / 226 ;( ( יאסף ויאקוב הפרנסים הספרדים החזירו לחלק מיורשיו של עבד אל חי : אמו אמנה ובנו פתח אללה אפנדי את שארית חוב הקהילה והערבות שלה לחוב האשכנזים , סך הכול 900 זולטה , שהיו בכלל הסדר חלוקת החובות מזמנו של הרב שועא הפרנס דאז 168 / 226 ;( ( בן נוסף יורש של עבד אל חי זיכה את חובה של הקהילה הספרדית לו 228 / 227 ;( ( הסייד מחמד בנו של עבד אל חי אישר , כי קיבל את כל המגיע לו מירושת אביו : חובה של הקהילה שחולק ל 0 ו שנים , דהיינו , 222 גרוש עדדי , ובזה נפרע חובה של הקהילה לו 259 / 227 ;( ( בת נוספת של עבד אל חי אישרה , כי קיבלה את כל המגיע לה מירושת אביה שחולק ל 10 שנים . סך החוב שהיו חייבים לה היה 560 גרוש עדדי . היא אישרה כי במשך 9 שנים היא קיבלה את חלקה ובשנה זו , העשירית , קיבלה את השארית 29 29 ביולי7- באוגוסט . 1727 התעודה תורגמה מתורכית . תעודה 1 63 ו 11 בנובמבר . 1726 2 במקור : אודה באשי . וראה לעיל , תעודה , 159 הערה . 12 וראה תעודה 141 / 205 ( אליא פרנס הספרדים חויב ב 00 ג גרוש עדדי למחמד אבן רגיב וב 16 זולטה לשיחי מנצור . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר