יז. יהודי כשם גנאי

יז . יהודי כשם גנאי 233 "יהודי" כשם גנאי בין מוסלמים י £££ החאג' עלא אל דין אבן אבו לחיה תבע את חמדאן . בתביעתו נגדו אמר כי הוא קילל אותו בשוק ואמר לו : 'הוי [ זה ש ] דומה לחנא [ הנוצרי , [ הוי יהודי . " הוא פגע בו . [ הקאדי ] שאל אותו [ את חמדאן ] והוא הכחיש . אז העידו השיח' מצטפא אל דירי וחמודה בשה שהוא אמר לו : "הוי [ זה ש ] דומה ל [ נוצרי , [ הוי ארור , הוי יהודי . ' [ הקאדי ] ציווה להלקותו . [ הדבר נרשם ביום שישי בראשית חודש רג'ב שנת 134 ו . [ 17 2 באפריל 722 ו . וראה לעיל , תעודה . 92  אל הספר
יד יצחק בן-צבי