יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:239

205 הצהרה על פרעון חוב [ 177 / 225 ] עדת היהודים הספרדים וההקדש שלהם היו חייבים לתפארת הנשים הצנועות , הסיידה צאדקה בת הסייד קאסם בי המתורגמן , סכום ששיעורו 400 גרוש עדרי . [ זאת [ , בהתאם לשטר כתוב בכתב היהודים וחתום בחותם הרגיל שלהם . [ הסיידה צאדקה ] קיבלה מהיהודים את [ התשלומים ] עבור השנים הקודמות ונותר לזכותה בחובת היהודים מתוך הסכום הנזכר , סכום ששיעורו 153 גרוש . הואיל וכך , הופיע ביום תאריכו [ של מסמך זה ] פאר המלמדים הגדולים ח'ליל אפנדי אל ח'אלדי , מיופה הכוח של הסיידה צארקה , אשר [ דבר ] היותו מיופה כוחה לקבלת הכסף שנותר לזכותה בחובת היהודים , ושיעורו 153 גרוש , התאמת כחוק על פי עדות עבד אל ראוף והחאג' צאלח אל עבדקג'י [ י . [ ח'ליל אפנדי מיופה הכוח קיבל מיאקוב פרנס היהודים את הסכום שנותר לזכות מייפת כוחו , ושיעורו 53 ו גרוש בשלמות [ בז ] ובמלוא [ ם . [ ח'ליל אפנדי אישר והודה בתוקף היותו מיופה כוחה באורח בר תוקף , חוקי ומקובל כחוק , כי מייפת כוחו הנזכרת קיבלה ולקחה את כל התשלומים עבור השנים הקודמות , וכי עדת היהודים לא נותרה חייבת לה מתוך הסכום [ הנזכר , [ על פי השטר [ הנזכר ] אף לא מטבע אחד . [ הדבר ] נרשם ב 20 בנחודש ] מחרם שנת 45 וו . האיש . 1 במקור : 'אל דרהם . ' ג גו ביולי 2 ג 7 ו . תעודה 1 205 במקור נכתב בטעות "אל חאדי , אך מהשוואה לתעודה הקודמת עולה בבירור שמו המלא של

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר