יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:185

בית הדין של השריעה את כל שטרי החוב שהיו בידו שהם שטר החוב של הסכום ושטר החוב אשר כתבו לו [ היהודים , [ והוא פנה עמו לאיסתנבול 5 ולא גבה אותם [ שם . [ עלי צ'לבי העיד על עצמו , כי אין לו זכות כלשהי אצל עדת היהודים הנזכרים בשל הסכום הנזכר מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה . הדבח נרשם ב 10 ב [ חודש ] רג'ב שנת * . 1134 154 ערבות מוסלמי לחוב ראשי הקהילה [ 344 / 217 ] בפני מולאנא [ ... ] עבד אל רחמאן אפנדי הקאדי הנוכחי בירושלים הנאצלה [ ... ] הרב יאקוב בן איסאק היהודי , הרב מיח'אס בן שמואל היהודי ושמואל בן אסראיל היהודי היו חייבים בדרך חוקית ובאופן בר ציות ושיש להתחשב בו לתפארת הסיירים והמלמדים [ ... ] הסייד פיד אללה אפנדי עלמי זאדה סכום ששיעורו 1 , 250 זולטה אשר מחציתם ' היא 625 זולטה . מתוך סכום זה הוא מכר להם פרוות *[ ... ] ב 50 זולטה והשארית במזומן . הם קיבלו לידיהם את כל הסכום מכבוד הסייד פיד אללה הנזכר בנוכחות [ הצדדים ] ועדות ראייה , ומועד פרעונו נדחה עד חלוף תשעה חודשים מיום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . הם ערבים ואחראים זה לזה בכסף ובחבות על כל הסכום ועל כל חלק ממנו על פי היתר של כל אחד מהם לשני , וכל אחד מהם שיידרש [ לשלם ] את הסכום הנזכר עליו לפורעו . עמם נכח תפארת הסיירים הנכבדים הסייד חסן אל ג'אעוני והוא ערב ליהודים הנזכרים בכסף ובחבות על כל הסכום הנזכר ועל כל חלק ממנו , ואם לאחר חלוף התקופה הנזכרת הם לא ישלמו את הסכום הנזכר יהא עליו לפרוע אותו לסייד פיר אללה אפנדי הנזכר pmt ] . ערבות חוקית בכסף ובחבות על פי היתר שנתנו לו לעשות כן . [ הדבר ] נרשם במשמרת למצב לאשורו בתאריך 15 ב [ חודש ] רג'ב שנת . 1134 ודאי את הסכום המקורי בכללותו . 2 מלה לא ברורה . ג ו במאי . 1722 וראה תעודה 29 / 222 ( בנוכחות יאקוב פרנס היהודים הספרדים , מוחיאס הפרנס הקודם והרב יאקוב לבלר הקדש היהודים וכן ג במקור : "תמסכאת 4 . " במקור . "תמסכ אל בולצה . 5 במקור : אל אסתאנה 26 6 . ' באפריל . 1722 וראה לעיל , תעודות 145 ר 47 ו . תעודה 54 ו 1 במקור נוספו המלים : "חפטיאנן ] לאצלהא , " שפירושן המילולי הוא , -במשמרת ל [ גובה ] המקורי [ של הסכום , " [ כלומר , כדי לדעת באופן בנוכחות הממונה לעניין הסדר חלוקת חובות הקהילה , הצהיר פיד אללה שאין הוא זכאי לדבר מה מראשי הקהילה או מההקדש שלה , וכן הדבר לגבי היתומים שהוא אחראי להם . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר