טו. תרומות

עמוד:259

הכסף אשר בחובת הקדש היהודים , ובעלי השררה המקומיים או אנשיהם לא יתנכלו לו בשום פנים ואופן בשל ההיטלים שלהם [ המוטלים ] על עדת היהודים ולא בשל סיבה אחרת , והיה אם ייכלאו היהודים הוא לא ייכלא עמם בניגוד לשריעה הנאורה . הוא יעזור ליהודים אך ורק בכתיבת מכתבים לארצות [ מוצא ] ם ותו לא , [ וזאת ] לשם איסוף התרומות המגיעות אליהם מכיווץ שהם מצייתים לדבריו . אז כתב לו מולאנא השופט של השריעה מכתב לזימונו . הרב אברהאם הנזכר הגיע לירושלים הנאצלה וןבמושב בית הדין ] נכח עמו קהל רב מעדת היהודים הנזכרים המתגוררים בירושלים . הם הודיעו למולאנא השופט של השריעה , כי הרב אברהאם הנזכר היה העומד בראשם 5 והיה נוהג לכתוב לארצות [ מושבם של ] היהודים לשם איסוף תרומותיהם , ובעבר אפילו נסע לארצות [ מושבם של ] היהודים ואסף סכום כסף גדול וחילק [ אותו ] בין הנושים בהתאם לכתב בי דין קודם . הוא נהג לטרוח בארגון ענייני * היהודים , ומאז שהוא פנה מירושלים הנאצלה אל חברץ בשל התנכלות בעלי השררה המקומיים הידרדר מצב היהודים והופר סדר [ חיי ] הם . הם ביקשו ממולאנא השופט של השריעה להתרות בו שישהה בירושלים הנאצלה ויעזור להם אך ורק בכתיבת מכתבים לשם איסוף תרומותיהם , ואף אחד מבין בעלי השררה המקומיים או מהנושים של ההקדש שלהם לא יתנכל לו ואף אחד לא יתבע אותו בשל כך . [ זאת [ , בנוכחות כבוד [ ... ] הסייד מחמד אפנדי פוסק ההלכה 7 של הסיירים החנפים בירושלים הנאצלה וכבוד [ ... ] הסייד מחב אל דין אפנדי הממונה על הצאצאים הנאצלים של הנביא * כעת בירושלים הנאצלה . מולאנא השופט של השריעה , ובן האפנדי כבוד פוסק ההלכה והאפנדי הממונה על צאצאי הנביא הנזכרים התחייבו לו באורח בר ציות שבשום פנים ואופן אף אחד מבין אנשי השופטים הנכבדים , [ אנשי ] הג'וקדאר , ' בעלי השררה המקומיים , אנשיהם או הנושים לא יתנכל לו בשל עניין זה כולו . אז התרה מולאנא השופט של השריעה ברב אברהאם הנזכר שמעתה ואילך עליו לשהות בירושלים הנאצלה ולא ידרשו ממנו את הכסף שבחובת היהודים או [ ידרשו ממנו דבר מה ] בשל סיבה אחרת , וכן לא תישמע נגדו תביעה בשל זאת בניגוד לשריעה הנכוחה . בעלי השררה המקומיים או אנשיהם לא יתנכלו לו בדרישת ההיטלים שלהם אשר בחובת היהודים ולא בשל סיבה אחרת . הוא יעזור ליהודים אך ורק בכתיבת מכתבים לראשי היהודים כדי שישלחו את כספי הצדקה שלהם ותו לא . [ הדבר ] נרשם בראשית [ חודש ] שעבאן שנת 37 וו ° . י 5 במקור : "ראיס . 6 במקור : -אדוואל 7 . ' במקור : "מפתי . בירושלים היה יותר ממפתי אדור , אולם הוא נזכר היות שהאסכולה השלטת היתה החנפית . 8 במקור : "נקיב אל סאדה אל אשראף . 9 ראה לעיל , תעודה , 158 הערה 2 ולהלן , תעודה , 260 הערה 15 10 . 2 באפריל . 1725 על הרב אברהם יצרוקי ראה לעיל , תעודה , 24 הערה . 1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר