יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:192

שלי שנתפרסם עבורם . כפי שתואר [ לעיל ] וכדוגמת הצו הנאצל שלי שהתפרסם בעבר , נתמנה עתה האחראי הנזכר [ לעיל ] והוא נתן אישור לפרוע את החובות שלהם למלווים על פי החלוקה החוקית [ דלעיל . [ את [ שמות ] אלה שלא יצייתו [ ויפעלו ] בניגוד לצו הנעלה שלי יש לשלוח לאיסתנבול המאושרת שלי . עליך לפעול על פי הצו הנאצל שלי . דע זאת וסמוך על הסימן הנאצל . נכתב באיסתנבול בשליש השני של [ חודש ] ג'מאדא אל אאח'תה ] שנת 39 ו ו . 161 פשיטת רגל של הקהילה ופריסת חובותיה 6 r fi 1 rtr . סיידנא ומולאנא [ ... ] זכריא אפנדי , תרבה מעלתו . ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיע מצטפא אע'א , שנשלח מטעם המדינה הנעלה ובידיו צווים נאצלים שתוכנם : חלוקת החובות המוטלים בעבר ובעתיד על עדת היהודים . השופט של השריעה זימן את האנשים הבאים . "חגי שהם כל הנושים . הצווים הנזכרים הוקראו בשלמותם והועתקו ברישומים השמורים של בית הדין , אולם לפני הופעת הצו הסולטאני הנאצל תבעו חלק מהנושים הנזכרים [ את כספם ] מהיהודים , והם נאסרו לזמן מה במצודה השמורה . השופט של השריעה נוכח לדעת , כי הם פשטו רגל ואין ביכולתם לפרוע זאת והם שוחררו מהמאסר . אז יצא הצו הסולטאני בעניין חלוקת החובות הנזכרים , תוך כדי התחשבות בשני הצדדים . כולם צייתו לצווים הסולטאניים הנאצלים . היהודים הנזכרים הציגו פסק הלכה 2 רם שיצא מטעם [ ... ] הסייד מחמד אפנדי פוסק ההלכה 5 של ירושלים הנאצלה ותוכנו [ כדלקמן . [ 'מה פסיקתכם [ ... ] במקרה שיצא צו סולטאני נאצל [ ... ] בעניין חלוקת החובות המוטלים על היהודים המתגוררים בירושלים הנאצלה היות שעיניים ופשיטת רגלם גלויים לעין ולאחר שנשאלו על פי השריעה התגלה שאין להם כסף . האם יש לציית לצו הנאצל ? האם הקאדי של השריעה הנאצלה חייב לפעול על פיו ולא לאפשר לנושים לכלוא אותם באשר המצב הוא כפי שצוין " ? [ פוסק ההלכה ] השיב . "בן , יש לציית לצו של כבוד הסולטאן , ינחיל לו האל יתעלה נצחון , ובייחוד כשהדבר תואם לשריעה הנאצלה , באשר נתגלה חוסר יכולתם לפרוע זאת בבת אחת . יש לפעול על פיו ואסור להפר את דבריו . שהרי ציווה אותנו שלא לחלוק על דעת כבוד הסולטאן , ינחיל לו האל יתעלה נצחון , כפי שנאמר ; 'אל תחלקו על האמאמים שלכם ואל [ תהיו ] מסופקים [ לגביהם /[ ולגבי האביון : 'יש לחכות , ' על פי הכתוב , 'עד אשר ירווח לו . ' ובאשר לצו שלו , המורה על חלוקת החוב , הרי שנזוהי ] התחשבות בשני הצדדים בתנאים אלה . האל ישתבח יודע יותר מכול . " כאשר התברר לשופט של השריעה מה שהובהר לעיל הוא התרה באופן מודגש בעדת היהודים לשלם את חובם בשיעורים ג במקור : -מפחי 4 . " על פי הקוראן , פרשת הפרה " ) סורח אל בקרה , ( - פסוק : 280 "וכי יהיה איש מצוק והארכתם לו עד אשר ירחב לו ( ואן כאן דיו עסרה פנטירה אלא מיסרה . ( 1-2 7 ו בפברואר . 1727 התעודה תורגמה מתורכית . תעודה 61 י 1 ראה את שמותיהם לעיל , בתעודה 2 . 159 במקור : פתוא . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר