יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:178

ייפה את כוחו של מחמד אע'א המושל הנזכר . [ הקאדי ] ביקש מהפרנס ראיה חוקית שתעיד לזכותו בעניין זה . הוא ביקש ארכה כדי להביא את הראיה והוא קיבל ארכה . אז התערבו בין הנתבע והתובע קבוצת מוסלמים מפשרים ו [ הם ] התפשרו שהפרנס הנזכר ישלם למחמד אעיא 22 ' / 2 גרוש אסרי ושהתובע י ז > יה אותו משארית הסכום . הפרנס הנזכר שילם למחמד אע'א התובע הנזכר סכום ששיעורו 22 ' / 3 גרוש אסדי ומחמד אע'א קיבלם באורח חוקי מהפרנס הנזכר בנוכחות [ שני הצדדים ] ועדות ראייה . מחמד אע'א התובע הנזכר העיד על עצמו , כשהוא במצב הנחשב לחוקי , כי הוא לא נותר זכאי לזכות כלשהי , תביעה או בקשה מהפרנס הנזכר , מהיהודים הנזכרים או מההקדש שלהם בשל כל הסכום נשוא התביעה דלעיל , וכי הוא זיכה את חבותו של הפרנס ואת חבותם של היהודים וההקדש שלהם משארית הסכום אשר תבע ושאת חלקו קיבל . הוא זיכה אותם כולם מהסכום אשר נותר והוא 9 ' / 2 ו גרוש , והוא לא נותר זכאי [ לדבר מה ] מהיהודים או מההקדש שלהם בשל כל הסכום נשוא התביעה דלעיל , ששיעורו 42 גרוש אסדי . [ אלה הם ] עדות וזיכוי בני תוקף , חוקיים ומאושרים באורח חוקי על ידי הפרנס הנזכר . בהתאם לכך זוכו באורח חוקי חבותו של הפרנס וחבותם של היהודים וההקדש שלהם למחמד אע'א התובע הנזכר מכל 42 הגרוש אסדי נשוא התביעה דלעיל . [ הדבר ] נרשם ב 29 ב [ חודש ] ג'מאדא אל ת'אני [ ה ] שנת ו 13 ו . 144 פרעון חוב על ידי ערב בלתי מוסמך [ 26 / 2151 החאג' עלי בן החאג' בבר חסין היניצ'רי תבע את הרב חנק בן יונא , הרב יאקוב בן איסאק , שבתא [ י ] בן רפאיל , הרב קמקם שבתא [ י ] בן יאסף , יאסף בן אברהאם ושמואל בן אברהאם הפרנס בטענה שמצטפא אע'א מפקד התותחנים 1 [ של ירושלים ] שילם להם 215 גרוש אסדי בשטר חוב 2 כדי שישלמו לו אותם באיסתנבול . הוא ערב בפני מצטפא אע'א עבור הסכום בכסף ובחבות , אולם הם לא שילמו לו , ומצטפא אע'א לקח ממנו את הסכום על דרך הערבות . הם לא התירו לו להיות ערב והוא שילם [ זאת ] למצטפא אע'א בהתאם לערבות . [ הקאדי ] שאל אותם על אודות העניין והם הכחישו כי לקחו ממצטפא אע'א את הסכום . לאחר מכן שאלו את הפרנס , והפרנס הודה בסכום שלזכות מצטפא אע'א וכי הוא 19 3 במאי . 1719 וראה תעודות rarm ) jss / 221 אע'א בן מראד אע'א תבע את יאקוב הפרנס הספרדי ואת קודמו מוחיאס בטענה שהקהילה הספרדית היתה חייבת לעבד אללה אעיא בן עבד אל כרים הקצין [ גיורבגיי ] 400 זולטה חה האחרץ הסב לזכותו 0 וג זולטה מתוכם . הנתבעים טענו שהם פרעו את החוב למסב , אולם לא הוכיחו את טענתם והם חויבו 89 / 222 ;( ( תביעה דומה של מחמד אע'א בן מראד אע'א , אך הנתבעים הנזכרים לעיל טענו שהם שילמו את החוב למסב , אולם לא הוכיחו את דבריהם וחויבו . ( בעניינו של המסב , עבד אללה הנזכר לעיל , ראה להלן , תעודה . 181 תעודה 1 144 במקור : -טופג'י באשי 2 . " במקור : -בולעה . על הנוהג להלוות כספים ולשולחם לפרעון באיסתנבול ראה : י' ברנאי , "הנהגת הקהילה היהודית בירושלים במחצית המאה הי"ח , " בתוך : שלם , א , ירושלים תשל ד , עמ' . 294

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר