לו. ייפוי כוח

לו . ייפוי כוח סביר להניח , כי ייפויי כוח של יהודים למוסלמים ניתנו מתוך הערכה , כי מעמדו המשפטי והמעשי החזק יותר של המוסלמי ייטיב עם מייפה הכוח היהודי . כך , למשל , ייפוי כוח שניתן לממונה על צאצאי הנביא בירושלים " ) נקיב אל אשראף , ( " שייצג את אברהם היהודי בסכסוך עם פרנס הקהילה האשכנזית ( תעודה . ( 470 בסכסוך אחר טען איש צבא מוסלמי , כי הוא שכר נכסים מהקדש עבור שני אחים יהודים ואף שילם תמורתם מכספו . בדיעבד הכחישו היהודים את טענתו זו ומשנבצר ממנו להביא הוכחה לדבריו נדחתה טענתו ( תעודה . ( 471 470 נכבד מוסלמי מיופה כוחו של יהודי ; 254 / 2021 סיכום ] הממונה על הצאצאים הנאצלים של הנביא י בירושלים מיופה כוחו של היהודי אבראהאם בן יאקוב אישר בבית הדין , כי מייפה כוחו אינו זכאי לדבר מה מחיים פרנס עדת האשכנזים . נרשם ב 22 בחודש מחרם שנת . 1116  אל הספר
יד יצחק בן-צבי