יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:156

הקהילה הספרדית , שהמשיכה להתקיים בירושלים גם בשנים שלאחר מכן כגוף מאורגן , אמנם לא נדרשה עוד לפרוע את חובות האשכנזים , אך היתה חייבת לשאת בחובותיה שלה . אלה הלכו ותפחו במרוצת המאה במהירות והנושים המוסלמים נאלצו להסכים מדי פעם לפריסת חובות מחודשת ולוויתורים אחרים . במארס 1730 הושג הסכם בדבר פריסה של כעשרת אלפים גרוש , שרובם היו חובות קטנים , לתקופה של עשר שנים ( תעודות 164 ו 69 ו ;( באוקטובר 1774 הגיע החוב של ההקדש הספרדי לסך של 60 , 000 גרוש והקהילה הכריזה על פשיטת רגל . בעקבות זאת נתבקשו הנושים להסכים לפריסת חובות לעשר שנים ללא ריבית , ואולם הם הסכימו רק לשמונה שנים , וכך היה . ארבע שנים לאחר מכן כבר נפרע חלק גדול מן החובות הללו , ומהעדר התייחסות מאוחרת יותר ניתן להסיק במידה רבה של ודאות , כי היהודים הספרדים עמדו גם בתשלומים הנותרים ( תעודות 170 ~ 1 ו 7 ו . ( [ 59 / 200 ] 127 תביעת נושה מוסלמי לפרעון חל ק מחוב גדול בפני מולאנא וסיידנא שיח השיח'ים של האסלאם שריף אפנדי , תרבה רוממותו . פאר המורים י הנכבדים צנע אללה אפנדי , האפוטרופוס החוקי על יתומי המנוח עבד אל רחמאן אל עסלי ומיופה הכוח החוקי מטעם אחותו אניסה ח'אתון , אשר ייפוי כוחו המוחלט מטעמה התאמת על פי כתב בי ז ין חוקי הקודם להאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו , [ צנע אללה ] תבע את חיים בן יאסף 2 היהודי הפרנס הנוכחי של עדת היהודים בירושלים הנאצלה והאחראי על ההקדש שלהם . בתוכן תביעתו נגדו אמר , כי עדת היהודים הספרדים , חיים [ הנזכר לעיל ] וההקדש שלהם חייבים למנוח צאלח אפנדי אל עסלי 3 , 600 גרוש עדדי על פי שטר חוב ג מטעם היהודים , מתוכם לזכות המנוח צאלח אפנדי רבע [ מן החוב ] שהוא 900 גרוש ושארית הסכום ששיעורו * 2 , 605 גרוש עדדי ליתומי עבד אל רחמאן צ'לבי ולאמם אניסה . הוא מכר [ ליהודים ] ערימת סבון בסכום ששיעורו [ נ 260 [ ' / גרוש , כך שסך החוב ליתומי עבד אל רחמאן אל עסלי ולאמם הוא נ 2 , 865 ' / גרוש . צנע אללה אפנדי ביקש מתוך סכום זה 500 גרוש . [ חיים ] נשאל על אודות העניין והוא הודה בכל העניין לאחר שצנע אללה אפנדי הציג שטר חוב בכתב היהודים שתוכנו : הוא [ חיים ] והקדש היהודים חייבים 2 , 605 גרוש ppj ומחיר ערימת סבון 260 ' / 2 גרוש והגיע זמן פרעונמ . כן הודה [ חיים ] באורח חוקי , כי סכום זה כולו נמצא בחובת הקדש היהודים בהתאם לשטרי חוב . כאשר התאמתה באורח חוקי תעודה 1 27 ו במקור . מדרסי . 2 על הפרנס חיים בן יאסף ראה לעיל , תעודה . 2 ג במקור.- "תמסכ . " בדרך כלל פירושו מסמך שבו מחזיקים בפועל - כאן מובנו שטר חוב . 4 כך במקור ! 5 זוהי ריבית מוסווית . וראה להלן , תעודה , 129 הערה . 16

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר