יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:197

164 פרטי התשלומים השנתיים שנפרעו לנושים [ 250 / 225 ] על פי צו שעניינו נעלה ואשר התפרסם [ מטעם הסולטאן ] הרי שהחל בראשית חודש רמו אן של שנת 1142 י זאת ועד ל [ תום ] עשר שנים [ יחולקו לתשלומים ] החובות של עדת היהודים הגרים בירושלים לתושבי ירושלים [ המוסלמים . על פי צו זה ] לקחו הנושים וקיבלו [ התחייבות על ] תשלומים שנתיים מהיהודי שועא , שהוא אחראי על העדה הנזכרת . זהו פנקס [ הכולל ] את פירוט החלוקה לתשלומים של [ החובות ] במטבע כסף אקציה 2 על פי חישוב של זולטה כדלהלן . נרשם בשליש האחרץ של [ חודש ] שואל שנת 3 . 1 142 קבלאן פאשא 62 - גרוש ; אשת קבלאן פאשא ; 30 - אחמד קוידר ; 14 - שחאדה קוידר ; 14 - עארפה בת קוידר ; 7 - יתומיו של קוידר ; 35 - ראביה בת שעבאן ; 7 - פאח'רה בת חמד בי ; 7 - בניו של שהבנדר , 50 - חאג' נורתא ; 41 - ח'וג'ה שעבאן ובנו בדרי ; 11- שוב ח'וג'ה שעבאן ואבן אבהמא [ י ] - ; 2 2 / אחמד ג'עאדה ; 175 - חמיד סלואני ; 26 - ח'ליל דרויש ; 33 - מוחתד'וחה דרויש r 12 - גרושתו של דרויש 10 - עבד אללה סמום 1150 - אבראהים חלימי נמרי ; 50 - סייד חסין קמיע ; 1 , 910 - סייד שמס אל דין ג'אעוני , 19 - עבד אל רחים ג'אעוני ; 11- צבחי עכאוי 125 - פאטמה אשת שמס אל דין ג'אעוני - ג 127 ' / סייד חסין קמיע 17 - מצטפא סקטי , 30 - אשת מצטפא סקטי : 30 - שהאב חאג' יוסף סקטי ; 40 - יתומי עיסא סקטי ; 75 - אחמד בי - / י ; 15 עבדי באשי שאמי - / י ; 459 שיח'י חסן באשי ! 35 - תאג' אל דין אפנדי אבו אל ראמדי 20 - ו ; סייד מראד צ'לבי ; 120 - סלימאן באשי היניצ'רי ; 55 - חאג' עלי אצלי ; 151 - מחמד באשי ביוחי ; 161 - שוב חסן באשי שיח'י , 9 - יתומי עאמר חיאלי : 3 - עאישה בת קאסם בי , 36 - בידי אמה 1 צאדקה בת הנזכרת 167 - אשת סייד קאסם 146 - עפיפה בת קאסם , 48 - בידי עבד אל רחמאן אפנדי ; יתומי עמר נמרי ? 120 - אבראהים צ'לבי ' 161 - חאג' מחמד מח'לף ; 210 - עלי בי קאסם ; 71 - שיח' פיר אללה אפנדי אל עלמי יחד עם יתומי עבד בן עלי ; 209 - סייד עמר קאדי 106 - ו ; שיח' פתח אללה דג'אני 224 - ו ; שיח' פתח אללה הנזכר 58 - ו ; שיחי מחמד בן עבד אל חי ; 149 - סייד טאהא דג'אני ; 305 - צאלחה בת עבד אל חי ; 57 ' / 2 - סייד מוסא עבלי , 4 תשלומים ; 90 - סייד מחמד אמאם 57 - גרוש , סייד עת'מאן אחד מקציני היניצ'רים - 5 , 386 עלי באשי אחד מקציני היניצ'רים של התותחנים , 77 - שרפיה בת צאלח - ! 66 2 / עפיפה ח'אתון בת הבת אללה צ'לבי אל נמרי יחד עם תשלום ילדי עבד אל חי אל דג'אני , שהיא אפוטרופסית עליהם . 515 - סך הכול 9 , 361 גרוש . הכסף שצוין בתוך הפנקס [ הנזכר לעיל ] הוא 9 , 361 זולטה בלבד . נרשם בשליש האחרון של [ חודש ] שואל שנת 42 ו . 1 תעודה 20 1 164 במאר 0 0 ג 7 ו . 4 מכאן ואילך כל הסכומים הם בגרושים , אלא אם צתן אחרת . s במקור ; "אודה באשי . " התעודה תורגמה מתורכית . 2 על מטבע האקצ'ה ראה : 17-8 j "Ak £ e " , El במאי 710 ו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר