טו. תרומות

עמוד:252

טו . תרומות איסוף תרומות בין קהילות ישראל בתפוצות לטובת הקהילות fn / cj בכלל ובירושלים בפרט היה , לכאורה , עניין יהודי פנימי . והנה מסתבר , כי קיומה של מערכת זו היה מוכר וידוע גם לציבור המוסלמי ולשלטונות , לפחות בירושלים . יתירה מזאת , שמותיהם של השד"רים , ולעתים אף גובה הסכומים שהביאו , נעשו נחלת הכלל . סביר להניח , כי לא רק חוסר זהירות מצד היהודים היה כאן , אלא דווקא כוונת מכוון שנועדה להרגיע את הנושים בדבר יכולת החזר החובות מצד הקהילה . למעשה יצרו בדרך זו גם תמריץ למוסלמים להמשיך ולהלוות ליהודים למרות מצבם הפיננסי הקשה . מספרם הרב של המלווים המוסלמים והעובדה שהיו בני סקטורים חברתיים מגוונים , שאותם תיארנו לעיל , מתבארים ביתר בהירות דווקא על רקע פעילותם השוטפת והסדירה של השד"רים . כבר בראשית המאה , בשנת , 1705 כינס הקאדי אחדים מראשי הקהילה הספרדית על פי תביעתם של כמה נושים מוסלמים . לדבריהם נודע להם כי היהודים "אספו מארצות מוצאם" סכום נכבד של 5 , 000 מטבעות זהב ונציאניות שנועדו לפרעון חובותיהם לנושים של הקדש היהודים הספרדים בירושלים . הכסף הגיע אמנם ליעדו , אולם בעלי החוב "לקחו את הסכום לעצמם ולא חילקו אותו בין הנושים . " היהודים הכחישו את הטענה , ומשנבצר מהתובעים להביא ראיה לדבריהם נדחתה תביעתם על ידי הקאדי ( תעודה . ( 217 עשר שנים לאחר מכן נודע בירושלים , כי השד"ר ר' אברהם , שיצא לאסוף תרומות לפרעון חובות יהודי ירושלים , הגיע לצידון וכל הכסף שאסף מצוי עמו אך הוא מסרב להמשיך בדרכו לירושלים . הסתבר כי שמונה חודשים קודם לכן נשלח שד"ר אחר לאותה מטרה , אולם ארכה של שלושה חודשים שניתנה לו חלפה מבלי שיצליח הרב מוסא להביא לפרעון החובות . שליח שלישי נשלח לצידון כדי להביא את הרב אברהם לירושלים , אך בחלוף חודש ימים הסתבר כי אף הוא בושש לשוב . אז באו הנושים המוסלמים אל הקאדי וביקשו כי ישלח שד"ר רביעי לאותה מטרה . הפעם לא רק נסיון של הסדר החובות היה כאן , אלא גם פיתוי ואיום מפורשים : אם ישוב השליח בתוך שבועיים ועמו הכסף תימחל ליהודים מחצית חובם , אך אם יסרב לשוב , ייכלאו ראשי הקהילה היהודית ובית הכנסת שלהם ייסגר בפקודת השלטונות עד לפרעון חובם בשלמותו ( תעודה . ( 218 כשלוש שנים מאוחר יותר , משהחמיר מצבה הפיננסי של הקהילה האשכנזית , נאסרו עשרה מראשיה במטרה לכפות עליהם את החזר חובותיהם לנושים מוסלמים . כעבור ימים אחדים הם שוחררו מבית הכלא לאחר שהתחייבו לשלוח

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר