יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:209

בן [ ... ] י ואבראהאם שמוצאו מכפה , פרנסי עדת היהודים האשכנזים והאחראים עליהם , וכן בחובת ההקדשים שלהם בירושלים הנאצלה סכום ששיעורו 646 גרוש עדדי על פי שלושה שטרי חוב קודמים לתאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . [ החוב ] הוא כפי שיפורט להלן : 125 גרוש אסדי על פי שטר החוב [ הראשון 120 , [ גרוש עדדי על פי שטר החוב השני ו 18 גרוש עדדי ו 2 / על פי שטר החוב השלישי . בעקבות זאת , ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו הופיעו במושב בית הדין של השריעה הטהורה האנשים הבאים : עלי בן חסן המתורגמן לשעבר והסייד עמר אבן סעודי המתורגמן , מיופה הכוח החוקי מטעם אמו פאידה בת מצטפא נסיבה אשת עלי הנזכר . ייפוי כוחו מטעמה בעניין הקבלה והזיכוי המצוינים להלן אומת באורח חוקי על פי עדות בנה הסייד חסן אבן עלי הנזכר ובעלה עלי הנזכר המכירים אותה . עמם נכחו אצלאן ואבראהאם שמוצאו מכפה , הפרנסים והאחראים על עדת היהודים האשכנזים ועל ההקדשים שלהם בירושלים הנאצלה . הם שילמו לעלי בן חסן המתורגמן לשעבר ולסייד עמר בן סעודי , מיופה הכוח מטעם אמו פאידה מייפת הכוח הנזכרת , 646 גרוש עדדי . עלי בן חסן הנזכר קיבל 348 גרוש עדדי [ המגיעים ] לו לעצמו על פי שני שטרי חוב והסייד עמר קיבל עבור אמו 318 גרוש עדדי . [ הם קיבלו זאת ] לידם באורח חוקי בנוכחות [ שני הצדדים ] ועדות ראייה . בהתאם לכך זוכה חובם של אצלאן ואבראהאם שמוצאו מכפה , שני הפרנסים הנזכרים , וחובה של עדת היהודים האשכנזים המתגוררים בירושלים הנאצלה וכן חובו של ההקדש שלהם לעלי בן חסן ואשתו פאידה הנזכרים לעיל מכל הסכום הנזכר ומכל חלק ממנו . [ זהו ] זיכוי חוקי [ שנערך ] בדרך חוקית , זיכוי של קבלה ופרעון . עלי בן חסן והסייד עמר מיופה הכוח של פאידה הנזכרת לעיל העידו על עצמם , כי לא הם ולא מייפת הכוח הנזכרת נותרו זכאים בפני אצלאן ואברהאם היהודים , שני הפרנסים על עדת היהודים האשכנזים , ולא בפני ההקדש שלהם ולא בחובת היהודים האשכנזים בשל הסכום שקיבלו בידם כמייצגים את עצמם וכמיופי כוח . [ הם העידו , כי הם אינם זכאים ] לזכות , תביעה , זהב , כסף , או זכות כלשהי מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו , וכי הם זיכו באורח חוקי את חובם נשל שני הפרנסים , [ חובה של עדת היהודים האשכנזים וחובו של ההקדש שלהם מכל הסכום הנזכר ומכל חלק ממנו . עלי ועמר מיופה הכוח הנזכר אישרו את העניין כולו באורח חוקי . [ הקאדי ] פסק באורח חוקי על תוקף העניין . [ הדבר ] נרשם בשליש האחרון של חודש שעבאן שנת 117 ו . תעודה 1 76 ו במקור נותר מקום ריק להוספת שמו . אפשר שזהו הפרנס אצלאן בן שמואל , וראה לעיל , תעודה , 1 הערה , 9 ויכול להיות שזהו אצלאן בן איצחק וראה להלן , תעודה . 177 1 במקזר.- "אל כפלי . 3 כך במקור , למרות שאין שלושת הסכומים הללו מסתכמים ב 646 דלעיל . 16-7 4 בדצמבר . 1705 וראה תעודה 135 / 203 ( אחיו של עלי אבן חסן , מיופה כוחו תבע את אבראהאם פרנס האשכנזים על חוב של 106 גרוש עדדי . הפרנס הודה בחוב אך לא בהיותו מיופה כוחו . זה האחרון הוכיח את ייפוי כוחו וקיבל את החוב . ( וראה נם תעודות 159 / 200 ( אצלאן המשמש אחראי על עדת האשכנזים ופרנסה החזיר חוב של 200 גרוש עדדי ליורשי כמאל אל דין אל עסלי 170 / 200 ;( ( אפוטרופוס על הקטין בנו של עלי אל נמרי אישר , כי קיבל מאת יאקוב הפרנס הקודם של האשכנזים ומאצלאן הפרנס הנוכחי את מה שהקהילה חייבת לו , דהיינו , סך 302 גרוש עדדי ;( ו 242 / 20 ( פרנסי האשכנזים אצלאן ואברהם שמוצאו מכפה החזירו חוב של 00 ג גרוש עדדי ליורשיו של איש צבא 395 / 201 ;( ( שני הפרנסים הללו החזירו חוב של 1 , 300 גרוש עדדי לבנאי הראשי וליורשי החאג' עלי אל נמרי 396 / 201 ;( ( שני הפרנסים הללו החזירו חוב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר