יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:230

מעיל רחב שרוולים 7 כחול עם פרווה me ? מעיל רחב שרוולים כחול ודמי עם פרווה מסיציליה , [?! מעיל רחב שרוולים אדום עם פרווה *[ ... ] ב 150 גרוש אסרי . המוכרים הנזכרים קיבלו לידם באורח חוקי את כל הסכום במזומן ואת החפצים בטכחות [ שני הצדדים ] ועדות ראייה , ו [ בכך ] זוכתה חבותו של הסייד קאסם בי למוכרים מכל הסכום ומכל חלק ממנו , זיכוי חוקי [ שנערך ] בדרך [ חוקית , [ זיכוי של קבלה ופרעץ . הסכם המכירה על תנאי נערך ביניהם בהצעה וקיבול , מסירה וקבלה , והואיל ובמכירה על תנאי זו יש אחריות וחבות הרי מתן הערבות לה הוא מחויב המציאות כפי שמחייבת השריעה כחוק . המוכרים הנזכרים התירו לקונה הנזכר ליהנות מהבית הנזכר במגורים , בהשכנת [ אחרים ] ובשאר ההנאות החוקיות מבלי שדרשו ממנו 8 [ דבר מה ] בעניין זה כל עוד הסכום נמצא לזכותו בחובתם . הקונה הבטיח למוכרים שכאשר יקבל את גובה המחיר הוא יחזיר להם את נשוא המכר הנזכר . [ אלה הם ] הבטחה בת ציות והיתר בר תוקף וחוקי . תוכן עניין זה כולו התאמת באורח חוקי בפני מולאנא וסיידנא השופט הנזכר של השריעה . [ הדבר ] נרשם ב 0 ו ב [ חודש ] צפר שנת . ' 1122 195 מכירה על תנאי של נכס נוסף [ 55 / 209 ] תפארת הסיירים הסייד קאסם בי המתורגמן הנוכחי בבית הדין של ירושלים הנאצלה בן המנוח הסייד רג'ב קנה בכספו לעצמו ללא כספי זולתו [ את הנכס שלהלן ] מהאנשים הבאים ; שמואל בן אבראהם היהודי פרנס עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה , אברהאם בן הארון , איסאק בן יאסף , הרב חנון בן נופר , הרב מוסא בן אברהאם , הרב יאקוב בן איסאק , הרב מוסא בן נסים , הרב יוסף בן סלמון , הרב דאויד בן יאקוב , הרב מוסא בן יאסף , איליא בן ישאי , מוסא בן איסאק , מוסא בן עמראן , סעד בן ח'ליפה , סלמאן בן פרג / שמואל בן אסראיל , הרב מיחיאיל בן מוסא , מירי בן מוסא , עאזר בן מדינה האזמירי , י הרב חיים בן אברהים , יהודא בן שמואל , מוסא בן בארוח , ' יוסף בן שמואל , הרב סעד בן איסאק והרב יקוב בן חאמיז , שהם כולם מעדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה והנוכחים עמו במושב בית הדין . הם מכרו לו במכירה על תנאי 2 את אשר שייך להם , נמצא בבעלותם , באחריותם , בשימושם ובחזקתם החוקית , והם מחזיקים בו באורח יציב , ממושך וקבוע מבלי שמישהו יחלוק או יתנגד להם בעניין זה עד למועד עריכת מכירה על תנאי זו , דהיינו , כל הבית העומד על תלו בירושלים הנאצלה בשכונת היהודים . [ הבית ] כולל שני חדרים 5 עליונים , שני חדרים * תחתונים , בית כיסא , מטבח עליון , מטבח תחתק , יחידות שירותים שונות 7 במקור : -נ'וח'ה , ' שהוא מעיל של גברים . וראה : 8 "Libas " , is / 2 במקור : -רג'ועעלא 9 . " סו באפריל 710 ו . וראה להלן , תעודה . 197 תעודה 1 195 במקור : אל אזמירלי 2 במקור : ביע ופא . 3 במקור : "טבקה . 4 במקור.- בית 5 . " במקור . חמאם .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר