יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:226

יב . חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו מיגוץ הנושים שהלוו את כספם ליהודי ירושלים היה רחב מאוד . היו ביניהם אנשי דת וקציני צבא , צאצאי הנביא ונוצרים , מנהלי הקדשים ובנות למשפחות נכבדות , בעלי תפקידים כלכליים ומינהליים וכאלה ששימשו בבית הדין . מבין האחרונים בלט במיוחד המתורגמן של בית הדין , קאסם בי , שהיה , ככל הנראה , הנושה הגדול של הקהילה היהודית ברבע הראשון של המאה הי'ח . בדרך כלל נהג להלוות לפרנסי הקהילה , שאותם הכיר מתוך מעורבותם הרבה בענייני בית הדין ומהופעותיהם התכופות בפני הקאדי . למרות שההלוואות נלקחו במפורש לטובת הכלל היהודי ( הקדש , נכסים בבעלות העדה וכיו ב ) הרי שהמשפט המוסלמי חייב כי שטרי החוב ייחתמו על ידי אנשים פרטיים כביטוי לאחריותם האישית . הואיל וכך , משנפטר פרנס נדרשו יורשיו לפרוע את שטרי החוב מתוך עזבונו ו ומשהוכחה תקפותם המשפטית של השטרות - תמך הקאדי בתביעה ואף אימץ אותה ( תעודה . ( 192 קאסם בי הלווה לקהילה אלפים רבים של גרושים בהזדמנויות שונות , למרות שהכיר את חובותיה האחרים וידע את מצבה הפיננסי המחמיר והולך . עצם הסכמתו - ואולי אף רצונו - להמשיך ולהלוות להם סכומים נוספים מעידים , כי ראה בהם בעלי חוב שכדאי לעשות אתם עסקים . ייתכן מאוד שסיבת הדבר היא גובה הריביתע שגבה מהם או ידיעתו , כי הם מקבלים תמיכה כספית משמעותית מקהילות ישראל שבחוץ לארץ . עם זאת , לא הסתפק קאסם בי בספקולאציות בלבד והוא דאג להבטיח את האינטרסים שלו הרבה יותר משאר הנושים : היו נכסים שמושכנו במשכנתא רגילה או נמכרו מכירה מלאה בתמורה לחובות הכספיים ( תעודות 199 , 198 ו , ( 200 ואולם ברבות מן ההלוואות שלו קיבל מידי ראשי הקהילה לא רק שטרי חוב מתאימים , שנכתבו לעתים קרובות בשפה העברית ( תעודה , ( 200 אלא אף נכסי דלא ניידי ( בתים , חלקי בתים , חנויות ) במעין משכנתא . ההסדר היה קרוי "מכירה על תנאי" " ) ביע באל ופאא ( " ועל פיו עוברת הבעלות המלאה בנכס לידיו , לרבות הזכות ליהנות ממנו ולהשתמש בו כרצונו , ורק בהיפרע ההלוואה במלואה מוחזר הנכס לקהילה ( תעודות 195 , 194 ו 97 ו . ( בתחילת שנות העשרים נפטר קאסם בי , אך יורשיו המשיכו לתבוע מן הקהילה ופרנסיה את יתרת החובות . כפי שראינו בהסדרי חובות גדולים אחרים , הסכימו הנושים להגיע לפשרה עם בעלי החוב - ואף שבדרך זו קיבלו רק חלק מחובם ( עד כדי מחצית , ( העדיפו תשלום סופי זה על פני דיונים ממושכים ועקרים ( תעודות 204 , 203 , 202 , 201 ו . ( 205

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר