יד, חובות בין הקהילה היהודית לבניה

עמוד:251

כחוק . [ הקאדי פסק זאת ] כשהוא מסתמך בעניין זה על פסק ההלכה של הסייד חאג' חסן אפנדי פוסק ההלכה הנוכחי של ירושלים . השאלה בו [ בפסק ההלכה ] היא כמקרה זה והתשובה בו . "השבח לאל , התפילה והשלום על נביאנו , כן , אם היהודי הציג ראיה כפי שצוין אין [ לבוא ] אליו בדרישה , שכן הוא מתווך ומגשר וכל מי שמשמש בכך אין הוא חייב בדבר ודבריו נכונים כפי שהבהיר את הדבר המלומד הגדול אל ח'ירי . ג זהו המצב והאל הוא היודע יותר מכול . " [ פסק ההלכה ] חתום בחותמו הרגיל . [ הדברן נרשם ב 5 ב [ חודש ] ד'ו אל קעדה שנת וו 2 ו . ג זהו , ככל הנראה , חייר אל דץ אל רמלי מחבר אל פתאוא אל דו'יריה . וראה עליו : Abas , rorm ; pp . 1-19 zwischen Mittelalter und Neuzeit , Beirut 1979 , Seventeenth Century " , Die Islamische Well on Life in Palestine in the Eleventh / "Hair al-Din ar-Ramli's Fatawa . A New Light Ihsan בן פדל אללה אל מחבי , תאריה' ח'לאיצת אל אתיר פי אעיאן אל קרן אל 1 Kn 1 wy , קהיר 1284 להגירה , עמי 4 גו9- גו . 2 4 במאי . 1797 וראה תעודה 22 / 205 ( הרב m < DKnK האחראי ליהודי חברון שילם ליהודי איסאק בן ח'דר 60 גרוש שהיו בחובת הקהילה vrrpnm שלה . החוב נפרע באמצעות מיופה כוחו סלמון בן גיראח היהודי . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר