פתח דבר

פתח דבר חלוקתה של ההיסטוריה של pK Vmttr » למאות היא , כידוע לכול , חלוקה שרירותית שמקורה בטעמי נוחות של אירגון החומר ההיסטורי גרידא . אולם היא נעשית משמעותית כשאנו עוסקים במספר גדול של תעודות - לעתים אלפים רבים - העומדות לרשותנו גם בנושא שהוא לכאורה מצומצם בהיקפו כמו זה שלפנינו . מאליו יובן , כי תהליכים ולעתים אף אירועים מתנהלים בשרשרת מעבר לתחומיה של מאה מסוימת , מה גם שלעתים אף אינם מתנהלים בצורה ליניארית . עם כל זאת יש מן הנוחות בהטבעת חותם כלשהו - כללי ובלתי מדויק ככל שיהיה - על מאה נתונה ( שבשפה העברית אף אינה זוכה לשם עצם נפרד כמו century באנגלית או siecle בצרפתית . ( ואכן , המאה הט"ז נודעת בתקופה של הנחת היסודות למציאות העות'מאנית בירושלים , המאה הי '' ז כתקופה שבה נמשכים ביתר שאת תהליכי הקפאון והירידה שראשיתם ניכרת היטב בשנים שקדמו לה , ואילו המאה הי''ח מתאפיינת בהתפתחויות בכיוונים מנוגדים לאלה האחרונים ברוב חלקי ארץ ישראל . במאה הי '' ח התבלטו בעיקר שני מושלים שהטביעו את חותמם על תולדות : pxn דאהר אל עמר ואחמד פאשא אל ג'זאר . אף אחד משניהם לא היה במקורו מושלה של ירושלים : הר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי