טו. תרומות

טו . תרומות איסוף תרומות בין קהילות ישראל בתפוצות לטובת הקהילות fn / cj בכלל ובירושלים בפרט היה , לכאורה , עניין יהודי פנימי . והנה מסתבר , כי קיומה של מערכת זו היה מוכר וידוע גם לציבור המוסלמי ולשלטונות , לפחות בירושלים . יתירה מזאת , שמותיהם של השד"רים , ולעתים אף גובה הסכומים שהביאו , נעשו נחלת הכלל . סביר להניח , כי לא רק חוסר זהירות מצד היהודים היה כאן , אלא דווקא כוונת מכוון שנועדה להרגיע את הנושים בדבר יכולת החזר החובות מצד הקהילה . למעשה יצרו בדרך זו גם תמריץ למוסלמים להמשיך ולהלוות ליהודים למרות מצבם הפיננסי הקשה . מספרם הרב של המלווים המוסלמים והעובדה שהיו בני סקטורים חברתיים מגוונים , שאותם תיארנו לעיל , מתבארים ביתר בהירות דווקא על רקע פעילותם השוטפת והסדירה של השד"רים . כבר בראשית המאה , בשנת , 1705 כינס הקאדי אחדים מראשי הקהילה הספרדית על פי תביעתם של כמה נושים מוסלמים . לדבריהם נודע להם כי היהודים "אספו מארצות מוצאם" סכום נכבד של 5 , 000 מטבעות זהב ונציאניות שנועדו לפרעון חובותיהם לנושים של הקדש היהודים הספרדים בירושלים . הכסף הגיע אמנם ליעדו , אולם בעלי החוב "לקחו את הס...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי