יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:157

הודאתו בחוב בפני מולאנא השופט של השו יעה , ציווה עליו מולאנא השופט של השריעה לשלבו 500 גרוש אסדי אשר אותם דרש צנע אללה אפנדי הנזכר מתוך סך [ כל ] הסכום , והוא חייבו בתשלום בהתחייבות חוקית ובחיוב בני ציות , בני תוקף , חוקיים ומקובלים כחוק . [ הדברן נרשם ב 6 בנחודש ] צפר שנת 12 ו ו . » 128 חיובו של רב בתשלום חוב הקהילה [ 375 / 203 ] חאג' מוסא אל רצאץ י וחאג' יוסף אל מדאמי תבעו את הרב אברהאם היהודי הנוכח עמם במושב בית הדין של השריעה . בנוסח תביעתם נגדו אמרו , כי הנתבע הנזכר חייב להם על דרך החוב החוקי סכום ששיעורו 1 , 200 גרוש אסדי . הם דרשו ממנו את הסכום הנזכר . הם ביקשו [ מהקאדי ] לשאול אותו על אודות העניין . הרב אברהאם נשאל על אודות העניין והודה באורח חוקי שהוא לווה את הסכום הנזכר , הוא , חיים היהודי והרב מוסא חיץ בהתאם לשטר חוב [ הכתוב ] בכתב היהודים הנזכרים , וזאת לפני שנתיים וחצי ] . הם לוו את הכסף ] כדי להוציאו על צורכי הקדש היהודים . הם בולם היו אחראים וערבים זה לזה 2 על הסכום הנזכר בכסף ובחבות על פי היתר של כל אחד מהם לשני . אז ביקשו התובעים הנזכרים ממולאנא השופט הנזכר של השריעה שיצווה על הנתבע הנזכר לשלם להם את כל הסכום הנזכר כחייב עיקרי וכערב , [ וזאת ] על פי הודאתו 22 ביולי . 1700 וראה להלן , תעודה 174 ושם עוד . וראה תעודות 58 / 202 ( חוב בסך 34 גרוש של חיים ומרדח אי פרנסי הספרדים לקטין ממשפחת נסיבה באמצעות האפוטרופוס שלו 59 / 202 ;( ( חיים ומרדח'אי פרנסי הספרדים חייבים לגברת אל מע'רבי סך של 200 גרוש עדדי pp ו 0 ג גרוש ריבית ) 70 / 202 ; ( חוב של פרנסי הספרדים בסך 77 גרוש ומחיר ספר לקטין ח ליל *< בן שחאדה ;( 286 / 202 ( חוב הספרדים לקטין בנו של איש צבא בסך 300 גרוש 339 / 202 ,- ( ( חוב בסך 101 ' / גרוש של חיים פרנס הספרדים לקטין ח'ליל בן סלימאן 340 / 202 : ( ( חוב העדה הספרדית לקטינים יתומי קוידר בשה אל רצאץ בסך / 2 י 1 , 543 גרוש 355 / 202 ;( ( חוב פרנס הספרדים לקטינה ח'דיגיה בת עמר בי בן חסין אעיא אל סיקלי בסך 92 גרוש עדדי ועוד 14 גרוש ריבית מוסווית 363 / 202 ;( ( חוב פרנס הספרדים בסך 230 גרוש לקטינה בדרי בת חאג' אחמד 93 / 205 ;( ( תביעה של אפוטרופוס מוסלמי על ילדי אחיו צאלח אל תמימי נגד הפרנסים הרב אברהם והרב שמשום , בטענה שהפרנסים הקודמים חיים ואיסאק לוו מאחיו שנפטר 2 , 546 גרוש אסדי . הנתבעים הכחישו את טענתו . התובע הצליח להביא לבית הדין עד אחד בלבד ותביעתו נדחתה 255-254 / 205 ;( ( במסגרת כינוס עלבונותיה של הקטינה צפיה בת אבראהים VK / , vzr n : n הריבית על חובות הספרדים בסך 35 גרוש 54 / 211 ;( ( תביעת חוב של אפוטרופוס על קטינה נגד מוח'אס בן שמואל פרנס הספרדים , בטענה שאמה המנוחה צפיה בת מג'יר אל דין אל מע'רבי היתה זכאית מהם ל 230 גרוש עדדי , 200 גרוש pp והשאר ריבית . את הקרן היא קיבלה והוא דרש את הריבית . הנתבע הכחיש את דבר הריבית והתובע לא הצליח להוכיח את טענתו 100 / 215 ;( ( תביעה נגד שני פרנסי הספרדים , שועא והרב pj / 7 על חוב ליתומי חיליל אבן תקי אל דין בטבוט בסך 265 גרוש . ( תעודה 1 28 ו בעל מלאכה העוסק בציפוי בעופרת 2 במקור : "תדאמנוא" ( לענייני בספים ) ו"תכאפלוא" ( לענייני גוף אך גם לכספים . ( ג במקור : "אצאלה וכפאלה . " "אצאלה , כלומר חבות עיקרית , מלשח "אציל , " שהוא חייב עיקרי , והיא ערבות אשר מעמדו המשפטי של הערב כלפי הנושה הוא במעמד האיש שערבים לו ; " כפאלה היא ערבות רגילה , שאין מעמדו המשפטי של הערב דומה לזה של האיש שערבים לו . וראה פרומקין , מגילה , עמי , 75 סעיף . 618

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר