יד, חובות בין הקהילה היהודית לבניה

עמוד:250

חוקיים וממלאים אחר התנאים כחוק . [ הדבר ] נרשם ב 4 ו בחודש ג'מאדא אל ת'אנינה ] שנת 143 ו . 216 תביעת מיופי הכוח של הקדש היהודים בחברון [ 103 / 278 ] חיים בן רבץ היהודי מיופה הכוח של בתו בת שבע היהודייה תבע את סלמון זכותה היהודי הנוכח עמו במושב בית הדין . זאת , לאחר שזיהו אותה באורח חוקי שני היהודים אבראם בזאנתה ודאביד החייט . בתביעתו נגדו אמר : 'מזה שש שנים הלוותה מייפת כוחי לנתבע סלמון , ליאקוב בן אנטוב היהודי ולמרכאדה אל ראזי , שהם מיופי הכוח של הקדש היהודים המתגוררים בעיר חברון , סכום ששיעורו 300 גרוש אסדי . זאת , בהתאם לשטר חוב שהציג ] . כן אמר [ : 'בתוקף היותי מיופה כוח אני מבקש באורח חוקי שליש מהסכום מן הנתבע היות שהוא אחד מכין שלושת מיופי הכוח שקיבלו את הסכום הנזכר . " הנתבע סלמון הנזכר נשאל והכחיש את [ עניין ] הלוואת הסכום הנזכר . הוא ציין , כי עשר שנים לפני תאריכו [ של מסמך זה ] הוא היה מיופה הכוח של הקדש היהודים המתגוררים בעיר חברון ואחר כך פיטרו אותו מיופי הכוח דאז של ההקדש מהיותו מיופה כוח של ההקדש , ו [ זאת ] לאחר שהתחשבנו עמו על כל עסקיו הקשורים להקדש והוצאותיו למענו [ של ההקדש ] על פי מסמך מטעמם המודיע על היותו נקי מחובת כל עסקיו הקשורים להקדש הנזכר . מיופי הכוח מינו שני מיופי כוח אחרים על ההקדש הנזכר [ והם ] ו שני היהודים הנזכרים יאקוב בן אנטוב ומרכאדה אל ראזי . [ הוא הוסיף ואמר [ : 'מיופי הכוח של ההקדש שכרו אותי לעסוק עמם בניהול ענייני ההקדש הנזכר בשכר ידוע לי . בתקופה שבה היו שניהם מיופי הכוח של ההקדש הם לוו עבור ההקדש את הסכום הנזכר מ [ בת שבע ] מייפת הכוח , והדבר רשום בפנקס החשבונות של ההקדש וחתום בחתימת מיופי הכוח של ההקדש . " הוא הציג את [ הפנקס ] ונמצא , כי 300 הגרוש אסדי נשוא התביעה רשומים בכלל חובות ההקדש וכי אז הוא היה מתווך . הקאדי ביקש מ [ חיים ] מיופה הכוח הנזכר ראיה שתעיד לטובת מייפת כוחו , כי סלמון הנתבע לווה זאת ממנה עם שני מיופי הכוח לצרכיו הפרטיים . [ חיים ] ציין , כי נבצר ממנו להציג ראיה ואין למייפת כוחו הוכחה בעניין זה והוא ביקש את שבועתו של [ סלמון ] על כך . [ סלמון ] נשבע כחוק , כי הוא לא לווה ממייפת הכוח סכום זה , [ וזאת [ , לאחר שאבראם בזאנתה ודאביד החייט העידו באורח חוקי , כי בזמן היות יאקוב ומרכאדה מיופי כוח היה סלמון הנתבע עוסק עמם בענייני ההקדש כשכיר כי הוא נשכר על ידם . אז אסר [ הקאדי ] על [ חיים ] מיופה הכוח ועל מייפת כוחו להתנכל או לבוא בדרישות לסלמון בשל עניין זה . זאת , היות שאין לו ראיה [ נגדו ] ואף ביקשו להישבע , וכבר התאמת עניין היותו מתווך ושכיר שלהם בזמן היות יאקוב ומרכאדה מקבלי הכסף מיופי כוח . מכאן שדבריו נכונים והוא כבר נשבע 25 5 בדצמבר 730 ו . תעודה 21 » 1 על משפחת אל גאזי ראה לעיל , תעודה , 25 הערה 2 . 10 במקור : -ספיר . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר