יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:193

שווים נלנהכספים ] שיאספו מתרומות הצדקה המגיעות אליהם . זאת מתוך ציות לצו הסולטאני הנאצל . [ הקאדי ] ביקש להעתיק זאת ו [ הדבר ] הועתק בתאריך [ השליש השני ] של חודש רמדאן שנת 139 ו . 162 פירוט שמות הנושים ופריסת חובות באישור איסתנבול [ 599-398 / 221 ] להלן פירוט רשימת י החובות של עדת היהודים הגרים בירושלים הנאצלה לתושבים של ירושלים הנאצלה , [ ואשר נועדו לפרעון ] עד לעשר שנים . לאחר שהמלווים הסכימו לחלוקת התשלומים דלעיל בהתאם לצו המפואר שנתפרסם , נתמנה באחד בחודש שואל שנת 1139 מופת המפוארים והנכבדים מצטפא אע'א לאחראי בעניין הנזכר . באישורו פרעה ושילמה עדת היהודים את תשלומיהם השנתיים והמלווים גבו וקיבלו את התשלומים . להלן רשימת הפרטים של סכומי הכסף של התשלום [ השנתי ] על פי חישוב של [ מטבעות מסוג ] זולטה : סייד מחב אל דין ; r ^ it 133 nm / r סייד מראד צ'לבי 120 זולטה , סייד חסן ג'אעוני 1 , 623 זולטה -, קבלאן פאשה ואשתו 39 זולטה ; אחמד קוידר 14 זולטה ; שחאדה קוידר 14 זולטה ; עארפה בת קוידר 7 זולטה , ילדי קוידר ברשותו של קבלאן פאשה 35 זולטה ; ראביה בת שעבאן ג 6 ' / זולטה ו 5 פארה ; עאישה בת שעבאן or זולטה ו 5 פארה,- ברימה בת שעבאן 11 זולטה ו 10 פארה ; יורשי אמנה בת שעבאן ברשותו של בעלה ח'ליל נ 5 ' / 4 ראה תעודה 25 / 215 ( חוב של הקדש הספרדים בזמן כהונתו של שמואל בן אברהאם הפרנס לקבלאן בשה הנזכר לעיל בסך 82 ' / 2 זולטה מתוכם 65 1 / 2 זולטה הם הקרן . ( 5 ראה תעודה 5 ו 73 / 2 ( חוב של שועא בן רפאל פרנס הספרדים ושל הקדש הקהילה ליורשי שעבאן בסך 80 ו גרוש אסדי ועוד 20 גרוש אסדי ריבית . הפרעק נקבע לחצי שנה לאחר מכן . ( 11-2 5 במאי . 1727 תע 1 דה 162 1 במקור : "דפתר , שפירושו "פנקס . 22 2 במאי 3 . 1727 ראה תעודות 18 / 222 ( חסן תבע את מיח'אס הפרנס הספרדי הקודם על חוב של 980 זולטה . הנתבע טען , כי החוב שייך להקדש היהודים והחוב נעשה בזמן היותו פרנס , אלא שהוא פוטר בינתיים . התובע הציג פסק הלכה שעל פיה חויב מיחיאס בחוב למרות פיטוריו 45 / 222 ;( ( הסייד חסן תבע את יאקוב , לבלר הקדש היהודים הספרדים , את יאקוב בן אברהאם הפרנס ואת מיח'אס על שארית חוב הקהילה בסך 330 מטבעות זהב זנג'רלי . הנתבעים הודו וטענו , כי החוב מוטל על הקדש היהודים 93 / 226 ;( ( הסייד שמס אל דין בן הסייד חסן הנזכר לעיל תבע את יאקוב הפרנס בגין חוב הקהילה לעזבון אביו . הוא דרש 10 גרוש מחוב זה . יאקוב הכחיש וטען , כי אביו , בעודו בחיים , זיכה את הרב יאסף האחראי על היהודים ואת יאקוב הפרנס מכל חוב . יאקוב הפרנס הביא עדים וזוכה 20 / 227 ;( ( האחים מחמד , שמס אל דין והסיח אחמד ילדי חסן קיבלו מידי יאסף ויאקוב פרנסי הספרדים 450 גרוש , שהם שארית חוב הקהילה לעזבץ אביהם שעמד על , 000 ו גרוש 271 / 227 ;( ( הסייד חייר אל דין בן הסייד חסן קיבל מהרב יאסף , האחראי על הקדש היהודים הספרדים , ומיאקוב הפרנס סך 200 גרוש זולטה שהגיעו אליו בירושה מאביו , וכן קיבל מהם 0 ו גרוש עדדי נוספים שהם ריביתעבור ארבעה חודשים . נותרו לזכותו עוד 316 גרוש 74 / 228 ;( ( סת צפיה חיאתון בת הסייד חסן אישרה , כי קיבלה מק יאקוב פרנס הספרדים סך של 401 גרוש שהיו בחובת הקהילה לעזבון אביה ועברו אליה בירושה . היא זיכתה את הקהילה מחוב זה ומכל חוב אחר לה . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר