יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:223

העולים על 40 גרוש אסדי בשל הריבית * הם ביקשו מהשער העליץ לחלק את החובות המוטלים על ההקדש שלהם ולדחות את פרעונם . לכן מתוך רחמים על מצבם הואיל השער העליון לחלק את החובות החוקיים המוטלים עליהם ולדחות את [ גמרן פרעונם לשבע שנים , בפי שחולק החוב המוטל על היהודים המתגוררים בירושלים * בהתאם לצו הנעלה . אז ציווה מולאנא הנזכר לעיל להעתיק את הצו הנאצל ברישומי בית הדץ השמורים תהצו ] הועתק . [ הקאדי ] חייב לפעול על פי תוכנו הנאצל . הדבר אירע ב 13 בנחודש ] שעבאן שנת ' . 1192 87 ו פרעון חל ק מחובר של הקדש היהודים בחברון ; 77 / 266 ] סיכום ] שלושה אחים מוסלמים אתמה חסין וחסן אבו פאטמה אבן אבו דאריה מהעיר חברון אישרו בבית הדין , כי הרב אבראהאם אל חפתי היהודי , שהיה מיופה הכוח של הקדש היהודים בעיר חברון , שילם להם סך 85 זולטה שהם חוב שהקדש זה היה חייב להם מתקופת היותו של הרב אבראהאם מיופה הכוח . כמו כן , הם קיבלו מידיו פיצוי של 20 זולטה עבור הזיכוי . הנושים אישרו , כי שארית החוב המוטלת על הקדש היהודים בעיר חברון היא בחובת מיופי הכוח הנוכחיים של הקדש זה . נרשם בשליש האחרון של חודש ד'ו אל חג'ה שנת 199 ו . י במקור : -אל רבח . " באן טעה , כמובן , המעתיק לערבית , כי גודל החוב הוא 40 , 000 גרוש אסרי כפי שקובע הנוסח התורכי המקורי בעמוד 186 שם . במקור התורכי הדברים מפורשים יותר : " בתוספת הריבית " ) מראבחה ) המצטברת פי כמה וכמה , עבר החוב את הסכום של 40 , 000 גרוש . * מ " 60 , 000 הנזכר בתעודה 70 ו דלעיל . 6 6 בספטמבר . 1778 הצו עצמו בנוסחו התורכי הוא מהשליש הראשון של חודש דיו אל קעדה שנת 191 ו 10-1 ) בדצמבר ( 1777 ומופיע בעמודים -186 188 בכרך זה של הסג'ל . על חובות הקהילה היהודית בחברק ראה : כהן , תעודות נוספות , עמי 17-328 ג . על איגרת משנת 1765 שנשלחה מחברץ לקהילת מיץ ראה י שוחט , שלוש איגרות , ראה תעודה 155 / 255 ( צו המורה לחלק את חובם של היהודים הספרדים בירושלים . ( וראה לעיל , תעודה 70 ו . בנוסח התורכי המקורי של צו זה מצוין , כי חובה של קהילת ירושלים שחולק הגיע לסך של 75 , 000 גרוש אסדי ולא לסך של "למעלה עמי . 251-248 תעודה 187 ו 24 באוקטובר2- בנובמבר . 1785

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר