יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:211

ושאם לא תינתן להם ארכה מהנושים ולא יגיע להם דבר מה מארצות [ מוצא ] ם הרי שתושבת ו ך ? הם הודיעו למולאנא השופט הנזכר של השריעה על העניין כפי שהוא באורח בר ציות . הנושים הסכימו באורח בר ציות להתיר לשני הפרנסים הנזכרים שלא לשלם לאיש מהנושים דבר מה הן למוסלמים הן ליהודים וכן חובותיהם בקהיר הנצורה . יתר על כן , כל [ הכספים ] שיגיעו לשם פרעון החובות בקהיר הנצורה ושמיופה כוחם בקהיר הנצורה יקבלם וישלחם לשני הפרנסים ישולמו לנושים ויחולקו נ [ ... ל קודם למוסלמים ואחר כך ליהודים . הדבר הועתק ב 10 ב [ חודש ] מחרם שנת 19 ו ו . j 8 ו באפריל 707 ו . על תקלה משנת 730 ז בעניין תשלום חובות לנושים גויים לפני נושים יהודים ראה : ברנאי , יהודי pK > K 1 ttr' עמ' . 285-284 על פשרה זו ועל מעורבותם של יהודי מצרים בה ראה . בניהו , קהל אשכנזים , עמ' קלב-קלג . על פשרה דומה שנעשתה בשנה זו , שנת , 1708 עם הקהילה הספרדית ראה לעיל , תעודד ; . 129 תעודה מס' 77 ו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר