יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:238

204 הצהרתה של יורשת נו / 22 ו [ 592-39 ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיע בבית הדין של השריעה הנאצלה ובמושב הדת הרמה [ ... ] הסייד מחמד אבן [ ... ] ח'ליל אפנת אל דו'אלדי , מיופה הכוח של אשתו הסיידה צאדקה בת הסייד קאסם המנוח המתורגמן לשעבר . [ דבר היותו ] מיופה כוחה בכל העניינים שיצוינו להלן , דהיינו , אישור , עדות וזיכוי , שיצוינו להלן , אומת באורח חוקי על פי עדות [ ... ] עבד אל והאב אפנדי אל שהאבי המלמדי ו [ ... ] הסייד אסעד אל דקאק המכירים אותה . [ הסייד מחמד הופיע בבית הדין ] בנוכחות יאקוב בן אברהאם , פרנס היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה , והרב יאקוב הלבלר . מיופה הכוח הנזכר , אישר והודה בתוקף ייפוי הכוח הנזכר , כי מייפת כוחו הסיידה צאדקה מייפת הכוח הנזכרת אינה זכאית יותר [ לדבר ] מיאקוב הפרנס הנזכר לעיל של היהודים הספרדים , מהרב יאקוב הנזכר , מהקדש היהודים , מהאוצר 5 שלהם , או מהיהודים הספרדים , בשל חלקה בסכום החוב שירשה מאביה הנזכר והמוטל על היהודים הספרדים , על ההקדש שלהם ועל האוצר שלהם . LnKfl על פי כתב בי דין חוקי קודם לתאריכו [ של מסמך זה המצוין ] לעיל . [ הסייד מחמד אישר , כי היא אינה זכאית ] לזכות כלשהי , תביעה או דרישה , כסף או זהב , חוב או מזומנים , ירושה או הורשה , מעט או הרבה , מפואר או נקלה , דבר שיקבע תוקפה של תביעה או שעליו תבוסס ראיה ולא שבועה באל יתעלה גם אם יעלה הצורך . הסייד מחמר מיופה הכוח הנזכר זיכה בתוקף ייפוי כוחו עבור אשתו , הסיידה צאדקה מייפת הכוח הנזכרת , את חבותו של פרנס היהודים הספרדים הנזכרים , של הרב יאקוב הנזכר , של הקדש היהודים , של האוצר שלהם ושל שאר היהודים . [ הסייד מחמד ] זיכה אותם מכל חלקה בחוב שבעזבון אביה והנמצא בחובת היהודים , ההקדש שלהם והפרנס . [ זהו ] זיכוי כולל , חורץ , מיישב , פוסק ומונע כל תביעה , תלונה וקובלנה מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . זיכוי זה אינו בולל את חלקה בסכום המגיע לה [ מעזבץ ] אביה ושפרעוט דחוי לזכות הסיידה צאדקה , מייפת הכוח הנזכרת , בחובת הפרנס והקדש היהודים . שיעור הסכום שפרעונו דחוי לזכותה הוא 450 גרוש אסדי בהתאם למסמך אשר [ נכתב ] בכתב היהודים . [ סכום זה ] נותר לזכותה בחובת הפרנס הנזכר והקדש היהודים ואין להכניסו בכלל העדות והזיכוי הללו . הפרנס הנזכר והרב יאקוב הנזכר אישרו זאת באורח חוקי . [ אלה הם ] אישור , הודאה , ערות וזיכוי בני תוקף וחוקיים . הפרנס הנזכר והרב יאקוב הנזכר אישרו [ את העניין ] באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם ב 28 ב [ חודש ] ד'ו אל קעדה שנת 139 ו . היא קיבלה מיאקוב בן אברהאם הפרנס הספרדי בנוכחות הרב יאקוב הלבלר 50 גרוש אסדי ונותרו לזכותה עוד 342 גרוש אסדי 74 / 222 ;( ( בת נוספת של קאסם אישרה , כי קיבלה את המגיע לה מפרנס היהודים הספרדים 181 / 225 ;( ( יורשת נוספת של קאסם אישרה , כי קיבלה את כל המגיע לה ואינה זכאית לדבר נוסף . ( וראה לעיל , תעודות גגו , 62 ו , 179 ו 81 ו . תעודה 1 2 04 במקור : 'אל מדרס . 2 בטעות נכתב אישרו . 3 במקור.- בית אל מאל . 7 4 ו ביולי 727 ו . וראה תעודות ו 92 / 22 נ-ג 9 ג ( ארבעה מסמכים נוספים של החזר חובות לשאר היורשים.- אשתו של המנוח ושאר בנותיו / 222 ;( ג 7 ( אחת מבנותיו היורשות של קאסם בי אישרה בבית הדין באמצעות מיופה כוחה , כי

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר