יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:231

וזכויות חוקיות . גבולות [ הבית ] הם : מדרום - הדרך העוברת ; ממזרח - בית החאג' עבד אללה שבי מכי ; מצפון - הדירות שבידי הרב סלמון העזתי ; 4 וממערב - הדרך העוברת ובו הפתח . [ הם מכרו לו גם את ] כל הבית הנמצא בשכונה הנזכרת מול בית הכנסת של היהודים והוא כולל חדרים , יחידות מגורים , יחידות שירותים וזכויות חוקיות . גבולותיו [ הם : [ מדרום - הדרך העוברת ובו הפתח ; ממזרח - גם כן הדרך העוברת ; מצפון - בית יורשי החאג' אחמד אל-דקאק 1 וממערב - בית היהודים הנזכרים הידוע כ '' בית מרכאדה" לשעבר . [ שני הבתים נמכרו ] במכירה על תנאי על בל זכויותיהם , דרכיהם , גדרותיהם , יחידות השירותים שלהם ועל מה שידוע בהם ומיוחס אליהם , ועל כל זכות המגיעה להם כחוק . הדבר ידוע להם באורח חוקי השולל כל [ טענה ] בדבר אי ידיעה כחוק . [ הבתים נמכרו ] במחיר ששיעורו 1 , 460 גרוש עדדי בתשלום מיידי . בתמורה לסכום זה הנזכר הם קיבלו כחוק 8 ו קנטאר סבון אשר לקחו היהודים הנזכרים מכלל הסבון שבידם בנוכחות [ הצדדים ] ועדות ראייה . בהתאם לכך זוכתה באורח חוקי חבותו של הקונה הנזכר מכל המחיר הנזכר ומכל חלק ממנו , זיכוי של קבלה ופרעון . המכירה על תנאי נערכה ביניהם בעניין זה בהצעה חוקית וקיבול בר ציות במסירה וקבלה בנות תוקף , חוקיות , בראיית [ הנכס , [ הכרתו , בהסכם חוקי ובהיפרדות בגוף בהסכמה הדדית . הואיל ובמכירה זו יש אחריות וחבות הרי [ מתן ] הערבות לה הוא מחויב המציאות כפי שמחייבת השריעה כחוק . הסייד קאסם הנזכר דחה את מועד פרעון כל הסכום הנזכר שבחובת היהודים הנזכרים עד חלוף שישה חודשים מאז יום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] לעיל , והוא רשם זאת להם . הקונה הנזכר הבטיח באורח בר ציות למוכרים הנזכרים שכאשר יחזירו לו את תמורת המחיר הוא יחזיר להם את נשוא המכר הנזכר . הם [ היהודים ] התירו לו להנות משני הבתים הנזכרים במגורים ובהשכנת [ אחרים , [ ב [ הנאה ] מהכנסת [ ו ] ופירותניו ] ובשאר ההנאות החוקיות כל זמן שהסכום נשאר בחובת היהודים , מבלי לדרוש בחזרה 7 מהקונה דבר מה מכך . [ זהו ] היתר חוקי שנערך ביניהם בדרך חוקית ומשביעת רצון . תוכן עניין זה כולו התאמת באורח חוקי בפני מולאנא השופט הנזכר של השריעה , והוא פסק בהתאם לכך באורח חוקי . [ הדברן נרשם בראשית [ חודש ] רביע אל ת'אני שנת . 1126 96 ו חוב הפרנס ליתומי המתורגמן [ 197 / 2091 חובו של שמואל פרנס עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה התאמת לזכות יתומיו של הסייד צאלח בי בן [ ... ] הסייד קאסם בי המתורגמן בסכום ששיעורו 100 גרוש אסדי , וכל גרוש מהם שווה ל 60 מטבעות [ כסף ] מצריות . זאת , בנוכחות סבם הסייד קאסם הנזכר . [ זה האחרון ] מכר לו טבעת זהב וכן טבעת כסף ב 15 גרוש אסדי והוא קנה אותם וקיבלנם ] ממנו . [ שארית החוב ] תיפרע [ י ] באורח חוקי לאחר [ חלוף ] שישה חודשים מראשית [ חודש ] 16 8 באפריל . 1714 6 במקור : "אל עיזי 7 . " במקור : רג'וע עלא .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר