א. הנהגת הקהילה

א . הנהגת הקהילה א . 1 / פרנסים במאה הי"ח נשמרה בעינה מתכונת הניהול העצמי של הקהילה היהודית כפי שהתקיימה במאות שקדמו לה . בראש הקהילה עמד עתה פרנס , או פרנסים , אשר מונו על ידי הקאדי , על פי המלצת בני הקהילה , ונחשבו לאחראים לניהול ענייניה . כל עוד מילא הפרנס את תפקידיו כראוי לא היה צורך בחידוש המינוי , אולם משנבצר ממנו לעשות כן מכל סיבה שהיא ( למשל , בגלל מחלה מתמשכת , ( פנו ראשי הקהל אל הקאדי וביקשוהו כי יוחלף . בראשית המאה , למשל , ביקשו , ואף השיגו , את פיטוריו של פרנס הקהילה האשכנזית ובמקומו נתמנו שני פרנסים ( תעודה ו . ( גם לקהילה הספרדית נתמנה פרנס בדברו של הקאדי לאחר שמועמדותו הועלתה על ידי בניה ורבניה . גם משך כהונתו של הפרנס הספרדי לא נקצב מראש , ואולם , אם לא השביע האיש את רצון בני הקהילה , השיגו הללו את החלפתו באחר ( תעודות , 9 , 8 , 7 , 5 וו , 3 ו . ( במשך שנות כהונתו היה הפרנס אחראי לניהול ענייני קהילתו , ובמיוחד ניהול הקדשיה השונים ושאר ענייניה הכספיים . הוא גבה כספים מן הקהילה , שילם חובות שהוטלו עליה ואף נשא באחריות אישית לאלה האחרונים - עד כדי מאסר במקרה של אי תשלום (...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי