יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:219

יא . 3 / חובות הקראים 183 מישכון בית בתמורה לחוב הקראים בפני מולאנא וסיידנא אחמד אפנדי , לנצח תהי רוממותו . [ 238 / 205 ] שמואל בן מרדח'אי היהודי שמוצאו מכפה , י אבראהאם בן מוצא 2 היהודי ומרדח'אי הדמשקאי מעדת היהודים הקראים המתגוררים בירושלים הנאצלה והאחראים על עדת היהודים הקראים , על מקומותיהם וענייניהם בירושלים הנאצלה היו חייבים בדרך חוקית ובאופן הנחשב לבר ציות לאחמד בשה , המביא הראשי [ לבית הדיךןג בירושלים הנאצלה הנוכח עמם במושב בית הדץ של השריעה , סכום ששיעורו 20 ו [?] [ מטבעות ] זהב [ י , [ שהם קיבלו בידם באורח חוקי מאחמד בשה הנזכר על פי הודאתם בעניין זה כחוק . [ פרעון החוב ] המוטל עליהם נדחה עד חלוף שישה חודשים מראשית [ חודש ] מחרם שנת 121 ו . הם ערבים ואחראים זה לזה על כל הסכום הנזכר . [ הם מישבנו ] את אשר נמצא בשימוש עדת היהודים הקראים , בבעלותם , בחזקתם החוקית והם מחזיקים בו על פי זכות בת ציות וחוקית ללא מתנגד וללא חולק עליהם בעניין זה עד למועד עריכת מישכון זה , דהיינו , כל הבית העומד על תלו בירושלים הנאצלה בשכונת הקראים הכולל שני חדרים , מטבח , מזווה , בור מים , רחבה בלתי מקורה וזכויות חוקיות . גבולות [ הבית הם : [ מדרום - בית הקדש אל דמשקי ובקצהו בית הקראים ; ממזרח - חצר * ביד הסייד קאסם בי המתורגמן ובקצהו בית ביד איצאני ;[ מצפץ - הדרך העוברת ובו הפתח 1 וממערב - בית הקדש הקראים . [ הבית מושכן ] על כל זכויותיו כולן כחוק . [ זהו ] מישכון של מסירת דבר מה תמורת דבר הדומה לו לאחר הפינוי החוקי . תוכן עניין זה כולו התאמת באורח חוקי בפני מולאנא השופט של השריעה . [ הדבר ] נרשם ב 20 ב [ חודש ] ד'ו אל חג'ה מחודשי שנת 120 ו . תעודה 183 ו במקור : "אל כפלי 2 . ' זהו , כמובן , -מוסא . " על שינוי בכתיב שמותיהם של בני החסות ראה לעיל , תעודה , 18 הערה . 2 ג במקור : מחדר באשי 13 4 . ' במארס 709 ו . 5 במקור ; "חוש . 2 6 במארס . 1709 וראה תעודה 64 / 202 ( פרנסי הקהילה האשכנזית חויבו על ידי בית הדין בסכום של 600 גרוש לאחמד בי המביא הראשי לבית הז ין . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר