יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:234

זו , ושהוא לא נותר זכאי [ לדבר מה ] בחובת היהודים וההקדש שלהם פרט לסכום הזה הנזכר . [ אלה הם ] אישור , הודאה ועדות בני תוקף , חוקיים ומאושרים באורח חוקי על ידי כל אחד מהם . [ הדברן נרשם ב 8 ו בנחודש ] מחרם שנת * . 1127 199 מבירת נכסים [ 39 / 212 ] [ ... ] הסייד קאסם בי , המתורגמן הנוכחי בבית הדין של ירושלים הנאצלה , בן המנוח הסייד רג'ב קנה בכספו הנותן פירותי לעצמו בלבד [ את הנכס שלהלן ] מהאנשים הבאים : הרב אברהאם בן דאויד , הרב חנון בן יונא , הרב רפאיל בן הארון , הרב שבתא [ י ] בן יאסף ומוח'אס בן שמואל 3 פרנס עדת היהודים הספרדים , שהם כולם מקרב עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה והאחראים על עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה , הנוכחים כולם עמו במושב בית הדין של השריעה . הם מכרו לו במכירה מוחלטת בעסקה אחת את אשר שייך להם , בבעלותם , בשימושם , בחזקתם החוקית ונמצא בידיהם באורח ממושך וקבוע מבלי שמישהו יתנגד או יחלוק עליהם בעניין זה עד למועד עריכת הסכם המכירה המוחלטת , דהיינו , כל הבית העומד על תלו בירושלים הנאצלה הנמצא בשכונת היהודים , הצמוד לבית הכנסת של היהודים הספרדים והכולל שני חדרים , מטבח , מזווה ושני משטחים לייבוש תמרים . [ החלק ] התחתון כולל ארבעה חדרים , * חדר מקומר , שני מחסנים , בור מים , יחידות שירותים וזכויות חוקיות . [ כן מכרו לו ] את כל חמש החנויות הנמצאות [ בקומה ] התחתונה של הבית הנזכרת גבולות הבית והחנויות הנזכרות [ הם : [ מדרום - הדרך העוברת ובו הפתח ובקצהו בית הכנסת ; ממזרח - הדרך [ העוברת ] כמו [ מדרום ;[ מצפץ - הדרך ובו פתחי החנויות ; וממערב - דרך ללא מוצא ובקצהו בית החאג' עבד אללה שכי מכי . [ בנוסף על כך הם מכרו לו ] את כל 24 4 בינואר . 1715 וראה תעודות 89 / 207 ( מיחיאס פרנס הספרדים הודה בחוב של 115 גרוש אסרי לקאסם בי 297 / 207 ;( ( אצלאן ואברהאם בן נאתאן פרנסי האשכנזים וכן הרב יעקוב , (?) ... נסים , (?) ... מוסא (?) ... בן חיים (?) ... והרב [ א ] ליא אישרו בבית הדין שהם חייבים לקאסם בי סך של 7 , 400 גרוש אסדי , וזאת על פי מסמך כתוב בכתב היהודים . ( תעודה 19 » ו במקור : "אל נאמי 2 . " ראה עליו לעיל , תעודה , 24 הערה ו . ג ראה עליו לעיל , תעודה , 3 הערה 4 . 2 במקור : טבקה 5 . ' במקור : יחדיר . 6 במקור : בית . " 7 במקור : איואך . 8 ראה תעודות 207-206 / 205 ( הסייד קאסם בי הלווה לפרנסי העדה הספרדית - הרב אבראהים , מיח'אס , שמשום , אבראהאם , ושמואל - סכום של 160 גרוש אסרי שבו פרעו חובם ליורשיו של מוסלמי אחר . מועד הפרעק נקבע לחודשיים מאוחר יותר . בתמורה לחוב הם מישבנו תחת ידו את חמש החנויות הללו שבשכונת היהודים שהיו שייכות לעדת היהודים / 203 ;( גו 214-2 ( סך חובה של הקהילה הספרדית לקאסם בי היה 1 , 200 גרוש אסרי . מתוכם 200 גרוש היו מחיר שלוש פרוות שונות שהיו , כבל הנראה , ריבית מוסווית . בתמורה לחוב מישבנו פרנסי הקהילה בית בשכונת היהודים שהיה בבעלותה של הקהילה והיה ידוע בשם בית pixrr הפרנס וכן את חמש החנויות הללו שהיו צמודות זו לזו ונמצאו מתחת לבית הנזכר לעיל . פרנסי הקהילה התירו לקאסם בי להנות מהנכסים עד אשר יגיע מועד פרעון החוב שנה לאחר מכן . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר