יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:225

יא . 5 / חובות הקהילה היהודית בצפת 190 אי כיבודו של שטר חוב מצפת באיסתנבול [ 83-82 / 257 ] בפני מולאנא וסיידנא השופט הגדול תבע ג'ורג'י בן בתרו י בן החסות הנוצרי את היהודי מוסוסכנא הנוכח עמו במושב בית הדין של השריעה . בתביעתו נגדו טען : אני סוחר בנמל צור בסחורות מצריות אשר כמיתן ידועה . הסוחר הצרפתי ג'ואן מולינארי טאליאן הנעדר ממושב בית הדין קנה אותן ממני ב ם 5 , 00 ו גרוש אסדי . לאחר מכן שילם הקונה הנזכר את הסכום הנזכר על פי היתר והוראה שלי על דרך ההלוואה החוקית למיופה הכוח של עדת היהודים בצפת שהוא מאסאות המופקד על ענייני היהודים בצפת והאינטרסים שלהם . ג'ואן מולינארי הנזכר שילם לו את הסכום , כלומר , את 5 , 000 ו הגרוש , והוא מאסאות הנזכר מסר לי [ לג'ורג'י ] שטר הסבה 2 על סכום זה לחובת מיופה הכוח של הקופה שלהם הנמצאת בקונסטנטינופול הנצורה , [ ולחובת מיופה הכוח ] הגובה את [ כספי ] הנדרים של צפת ופירות ההקדשים שלה . הלכתי לקונסטנטינופול וביקשתי את הסכום הנזכר ממיופה הכוח והוא לא שילם לי אותו . כעת מצאתי את מוסוסכנא בירושלים , הבאתיו [ לבית הדין ] ואני רוצה [ לקבל ] זאת ממנו . אני דורש זאת היות שהם לא הסכימו לקבל את שטר ההסבה ולא שילמו לי סכום זה והיות שהנתבע היה בעבר מיופה הכוח מטעם מאסאות הגובה את [ כספי ] נדריהם ופירות ההקדשים שלהם . בעת בנו כמותו , מיופה כוח במקומו . אני דורש זאת ממנו היות שהם לא הסכימו לקבל את שטר ההסבה , ואני רוצה כי מולאנא השופט של השריעה יגבה סכום זה כולו מהנתבע מוסוסכנא . " אז הודיע מולאנא השופט של השריעה לתובע ג'ורג'י הנזכר שאם הם לא הסכימו לקבל את [ שטר ההסבה ] הרי שאין לו זכות ולא דרישה כלפי יהודי זה . יש לו זכות לדרוש זאת ממאסאות מיופה הכוח של [ יהודי ] צפת על פי תביעתו זו . [ הקאדי ] אסר עליו להתנגד בעניין תביעה זו היות שלא פנה באורח חוקי בדרישה נגד מוסוסכנא היהודי הנזכר . לאחר מכן ציין מוסוסכנא היהודי , כי הוא היה מיופה כוח של מיופה הכוח מאסאות שבע שנים לפני תאריך תביעתו זו , וכי הוא יצא מגדר היותו מיופה כוח לאחר התחשבנות עמו , וזיכה את חבותו מכל זאת . [ מוסוסכנא ] הציג כתב בי דין חוקי המציין את הזיכוי וההתחשבנות לאחר הוצאתו מגדר היותו מיופה כוח , כפי שצוין . כתב בי דין זה הוצא ב [ ... ] ג ותוכנו מאומת על פי עדות של קבוצת יהודים שנכחו בזמן ההתחשבנות והזיכוי . בהתאם לכל זאת לאחר שהעניין אומת והתברר בפני מולאנא השופט של השריעה , הוא אסר באורח חוקי על ג'ורג'י להתנכל ליהודי הנזכר . [ הדבר ] נרשם ביום 20 של [ חודש ] ג'מאדא אל ת'אניה שנת 90 ו * . 1 ג אולי באל ע'לטה , כלומר , בשגיאה . 6 4 באוגוסט . 1776 תעודה 90 ו ו כלומר , "פטרוס . 2 במקור : -חואלה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר