תוכן עניינים

עמוד:ח

תוכן עניינים פתח דבר : ו חלק ראשון . י הקהילה ככלל ו ; הנהגה , ארגון , מוסדות א . הנהגת הקהילה 9 ו . פרנסים 9 . 2 'זקן היהודים * . 3 25 רבנים . 4 30 שוחט 55 . 5 "מלמד" ב '' דודר * . 6 36 "ג'אויש היהודים" . 7 38 שליח מטעם הקהילה 41 ב . קראים 44 ג . נכסים של הקהילה ובשימושה 49 ו . נכסים בבעלות הקהילה 49 . 2 נכסי הקדש יהודי בשימושה של הקהילה . 3 55 נכסי הקדש מוסלמי בשימושה של הקהילה 64 ד . מס גולגולת 70 ה . 'אוצר היהודים '' ( בית מאל אל יהוד ) 85 ו . בית הכנסת 89 ז . קבורה ובתי קברות 92 ו . חכירת בתי קברות . 2 95 רישום ומיסוי קבורה . 3 107 חפירת קברים וחציבת אבנים 10 ו ח . מקווה 113 ט . עלייה לרגל ומסי דרכים . 1 116 הכותל המערבי . 2 116 קבר שמואל הנביא . 3 119 קבר דוד . 4 125 נמל יפו . 5 126 מסי דרכים ועולי רגל 129

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר