יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:228

בנוסח תביעתו נגדה אמר , כי הארון הנזכר חייב לו 14 , 250 מטבעות 5 [ כסף ] מצריות . [ זאת [ , בהתאם לשני כתבי בי ז ין חוקיים , שהאחד מהם נערך בתקופת [ ... ] ביראם אפנדי ממלא המקום 4 לשעבר של השופט 5 בירושלים הנאצלה מתאריך שנת * , 1116 והשנייה מתקופת [ ... ] החאג' עלי אפנדי ממלא המקום לשעבר של השופט 5 בירושלים הנאצלה . הוא דרש זאת ממנה מעזבון בעלה הארון הנפטר הנזכר . הוא ביקש לשאול אותה על אודות העניין . היא נשאלה והכחישה . [ הקאדי ] ביקש ממנו [ מהסייד קאסם בי ] להוכיח זאת באופן חוקי . הוא הציג את שני כתבי בית הדין הנזכרים והם הוקראו בפניה , אולם היא הכחישה את תוכנם . אז העידו בפניה [ ... ] מחמד צנע אללה אפנדי אל ח'אלדי ומחמוד אפנדי אל ח'אלדי על תוקף תוכנם ועל הוצאתם על ידי הסגנים 7 [ ממלאי המקום הנזכרים לעיל ] שלהם [ של הקאדים הנזכרים לעיל . [ בעדותם לא נתגלה פגם חוקי , ולכן עדותם בעניין זה התקבלה באורח חוקי . אז ציווה באורח חוקי מולאנא השופט של השריעה על ראחיל לשלם את הסכום הנזכר לעיל מעזבון בעלה הארון בן איסאק היהודי הנזכר . תוכן עניין זה כולו התאמת בפני מולאנא השופט הנזכר של השריעה והוא פסק על פיו באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם בשליש השני של חודש רביע אל אול שנת 118 ו . 193 שטר חוב מאיסתנבול להבטחת פרעון הלוואה נ 84 / 203 ו ] י במושב בית הדין של השריעה [ ... ] בפני מולאנא וסיידנא [ ... ] השופט של השריעה , [ ... ] אשר כתב ידו הנכבד מופיע בראשו [ של מסמך הדומה לזה קרו הדברים הבאים [ : ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו הופיעו האנשים הבאים - איסאק בן יאקוב , ו 2 [ ... ] בן שמואל שני הפרנסים של עדת היהודים הספרדים , וכן הרב שמשום ג בן מוסא , הרב אצלאן בן יאסף , הרב חנון בן יונא , מוח'אס בן שמואל , דאניאל בן רפאיל , סאלמון בן אברהאם , מוסא בן איסאק , אצלאן בן יהודא וסאלמון בן יאסף , [ שהם ] כולם מקרב עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה . הם אישרו והודו , כי הם חייבים באופן בר תוקף וחוקי לתפארת הסיירים [ ... ] הסייד קאסם בי המתורגמן בבית הדין של ירושלים סכום ששיעורו 1 , 200 גרוש אסדי . מתוכם 860 גרוש בהתאם לכתב בי דין הקודם לתאריכו [ של מסמך זה ] 4 ו 340 גרוש מתוכם הם קיבלו לידיהם ביום תאריכו [ של מסמך זה ] מהסייד קאסם בי בנוכחות [ שני הצדדים ] ועדות ראייה . ג במקור : "קטעה . וראה לעיל , תעודה , 6 הערה ג . 4 במקור : -חיליפה 5 . " במקור מופיע בלוויית שם תואר -אל-עזיז , " שפירושו "הדגול 6 6 . ' במאי 24-1704 באפריל 705 ו . 7 במקור "נואב וביחיד ? נאאב . " סגנו וממלא מקומו של הקאדי , שנהג לפסוק במקומו ומטעמו במקרים רבים . 23 8 ביוני2- ביולי . 1706 תעודה 1 1 93 זהו סיפרור מוטעה של העמוד . בכרך זה , אחרי עמוד 189 מתחיל עמוד 40 ו ואילך , ושוב אחרי עמוד 189 מתחיל עמוד , 170 ובפעם השלישית לאחר עמוד 189 מתחיל עמוד 2 . 170 מלה לא ברורה . ג שיבוש של השם שמשון . 4 ראה לעיל , תעודה . 191

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר