יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:173

כתב בית הדין הוקרא בנוכחות מוודאס הפרנס הנזכר והוא אישר את תוקף תוכנו . מצטפא הנזכר אישר והודה , כי 300 [ מטבעות ] הזהב טרלי שווים ל 1 , 350 גרוש עדדי על פי חישוב של גרוש עדדי , וכל גרוש מהם שווה ל 30 מטבעות [ כסף ] מצריות . מתוכם 750 גרוש עדדי שייכים לקטינים הנזכרים וזהו הסכום אשר הוא גבה בשבילנו מתוך עזבון אביהם הנזכר והם בחובת היהודים על שמו . 750 הגרוש הנזכרים הם חלק מזכויות הקטינים ואין לו בהם זכות כלשהי . הוא התיר לעבד אל לטיף האפוטרופוס הנוכחי לקחת את הסכום מהפרנס עבור הקטינים . עבד אל לטיף האפוטרופוס הנוכחי והפרנס הסכימו לכך . לזכות מצטפא הנזכר נותרו 600 גרוש עדדי מתוך הסכום הנזכר . מצטפא הנזכר הודה , כי מתוך 600 הגרוש שנותרו לזכותו הוא קיבל 24 גרוש עדדי שהוא גבה אותם בסבון ממוח'אס הנזכר . לזכות מצטפא הנזכר נותרו כחוק לאחר כל [ החישובים ] 576 גרוש עדדי . מוח'אס הנזכר אישר זאת באורח חוקי . בהתאם לכך נרשם לזכות הקטינים הנזכרים בחובת מוחיאס פרנס היהודים הנזכר ובחובת ההקדש שלהם 750 גרוש עדדי המצוינים לעיל , שהם מכלל הסכום אשר היה לזכות מצטפא בהתאם לכתב בית הדין הנזכר . כן נרשם באורח חוקי לזכות מצטפא מה שנותר באורח חוקי לזכותו מתוך החוב שבכתב בית הדין הנזכר , דהיינו , 576 גרוש עדדי . הפרנס הודה בבל העניין , במישכון הבית המתוחם בהתאם לכתב בית הדין המתוארך לעיל ובערבות של הרב אברהאם שהדבר נשאר כפי שהיה בעבר , הן באשר לסכום שלזכות הקטינים הן באשר לסכום אשר לזכות מצטפא . שני הצדדים אישרו את העניין כמות שהוא . תוכן עניין זה התאמת באורח חוקי בפני מולאנא השופט של השריעה . בכך זוכתה באורח חוקי חבותו של מצטפא מהסכום אשר קיבל בעבר עבור הקטינים מתוך עזבון אביהם והוא הסכום המצוי בעת בחובת הפרנס הנזכר המצוין לעיל . [ הדבר ] נרשם ב 22 ב [ חודש ] ג'מאדא אל אול [ א ] שנת 27 ו ו . 139 [ 392 / 209 ] פרעון חוב הקהילה הספרדית לקטין פרנסי היהודים הספרדים וההקדש שלהם היו חייבים לאבו בכר היתום של עבד אללה קמיע הקטין [ סכום כסף ] בהתאם לשטר חוב [ כתוב ] בכתב היהודים [ והרשום ] ברישומי בית הדין השמורים . בעקבות זאת הופיע ביום תאריכו [ של מסמך זה ] במושב בית הדין של השריעה הנאצלה עוד מפקד יחידת היניצ'ריםי בן הח'ואג'ה רג'ב קמיע האפוטרופוס החוקי על בן אחיו הקטין הנזכר . האפוטרופוס הנזכר אישר והודה כשהוא במצב הנחשב לחוקי , כי הוא קיבל , לקח , נמסר לו והגיע אליו באורח חוקי ממוח'אס בן שמואל פרנס 26 3 במאי . 1715 וראה לעיל , תעודה 128 ושם עוד . וראה גם תעודות 92 / 222 ( בעקבות הצו שהורה לבית הדין לחלק לשיעורין את חובות היהודים הצהיר מצטפא אל רצאץ הנזכר לעיל , האפוטרופוס על בנות אחיו עיסא , בנוכחות הממונה מטעם השער העליון על ביצוע צו זה , כי הוא יערער על החלטה זו בפני השער העליון היות שמדובר בכ 0 פי קטינים 24 / 228 ;( ( יאקוב הפרנס הספרדי שילם לדואג' מצטפא בן הדואג מוסא אל רצאץ הנזכר לעיל סך 247 גרוש שעברו אליו בירושה מאביו . ( תעודה 9 ג 1 ו במקור : "בלוב באשי . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר