יד, חובות בין הקהילה היהודית לבניה

עמוד:249

הקדש היהודים הנזכרים . lhnt ] בהתאם לשטר חוב כתוב בכתב היהודים וחתום על ידי רבני nnirpn הנזכרים האחראים לשעבר על הקדש היהודים ] . הרב פנחאס המשיך לטעון [ , כי סכום זה כולו נותר לזכותו בחובת הקדש היהודים הנזכרים , וכי הוא דורש מהאחראים על ההקדש [ את כספו ] והם טוענים , כי שילמו זאת . [ הרב פנחאס ] דרש ממנו לשלם זאת מכספי הקדש היהודים המתגוררים בירושלים הנאצלה . [ יעקוב ] נשאל על אודות העניין והכחיש . הוא ביקש מפנחאס התובע הנזכר ראיה חוקית שתוכיח , כי הוא זכאי לשני הסכומים הנזכרים , בי הוא דרש זאת בעבר , וכי הודו שהוא זכאי לכך . אז הביא [ הרב פנחאס ] את פאר האנשים המכובדים החאג' עלי בן אל ג'יוסי היניצ'רי , * והוא העיד , כי פנחאס הנזכר דרש חודש לפני תאריכו [ של מסמך זה ] את חובו מיאקוב ויאקוב הנזכר אישר , כי פנחאס הנזכר [ זכאי ] מהקדש היהודים *[ ... ] ולא ציין את גובה הסכום . יעקוב לבלר הקדש היהודים הופיע והעיד , כי שטר החוב , הכתוב בכתב היהודים , נכתב עבורו על ידי האחראים לשעבר על הקדש היהודים ולא ידוע מהו הסכום הרשום בכתב בית הדין הנזכר לעיל . אז ציין יעקוב הפרנס הנתבע הנזכר , בי פנחאס התובע הנזכר אישר לו 2 ו יום לפני תאריכו [ של מסמך זה , [ כי מתוך שני הסכומים הנזכרים שבחובת הקדש היהודים לא נותרו לזכותו , אלא 6 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי , וכי הוא קיבל זאת מכספי הקדש היהודים בזמן היותו הפרנס . פנחאס הנזכר לא אישר את דבריו באשר לאישור העניין וביקש מיאקוב הפרנס ראיה שתוכיח לזכותו את העניין . [ יאקוב ] הביא לעדות את איסחאק בן יאסף היהוד ני ] ואבראהאם בן הארון היהודני ] ולאחר שהתבקשו להעיד הם העידו , כי בתחילה , לפני 2 ו יום אישר והודה פנחאס היהותי ] התובע בנוכחותם ובנוכחות הרב שועא ויאקוב הפרנס , שני האחראים על עדת היהודים הספרדים , ובהוראתו אמר פנחאס הנזכר , כי הוא קיבל מכספי היהודים את כל אשר תבע , דהיינו , שני הסכומים הנזכרים מזמן היותו פרנס ואחראי על הקדש היהודים , וכי בחובת היהודים והקרש היהודים לא נותרו אלא 6 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי . [ זוהי ] עדות בת תוקף וחוקית [ שנגבתה ] בפני פנחאס . בעדותם לא נתגלה פגם חוקי , ולבן התקבלה עדותם באורח חוקי . כאשר התאמתו באורח חוקי בפני מולאנא השופט של השריעה הדברים , אשר עסקה בהם הראיה החוקית , הוא פסק על פיה באורח חוקי . מולאנא השופט של השריעה אסר באורח חוקי על פנחאס היהודי לתבוע את שני הסכומים הנזכרים , אשר אחד מהם רשום בכתב בית הדין הנזכר לעיל והשני רשום בשטר החוב הכתוב בכתב היהודים , והודיע לו באורח חוקי , כי מאחר שהתאמת שהוא אישר את קבלת שני הסכומים הנזכרים לעיל ולא נותרו לזכותו אלא 6 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי , הרי שבאורח חוקי אסור לו להתנגד בעניין זה ליעקוב הפרנס , לרב שועא האחראי על הקדש היהודים , להקדש היהודים או לשאר היהודים . מולאנא השופט של השריעה ציווה על יעקוב הנזכר לשלם את 6 [ מטבעות ] הזהב לפנחאס הנזכר . יעקוב הפרנס שילם את 6 [ מטבעות ] הזהב הנותרים לפנחאס לאחר אישורו והפסיקה בעניינו . פנחאס הנזכר קיבל באורח חוקי מיעקוב הפרנס את 6 [ מטבעות ] הזהב זנג'רלי בנוכחות הצדדים ועדות ראייה . בהתאם לכך זוכה חובם של הרב שועא , יעקוב פרנס עדת היהודים , הקדש היהודים ושאר עדת היהודים משני הסכומים הנזכרים כולם ומכל חלק מהם באורח חוקי ובדרך חוקית . [ אלה הם ] פסק , איסור וצו בני תוקף , ג חייל בחיל הרגלים העותימאני . 4 מלה לא ברורה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר