יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:206

יא . 2 / חובות הקהילה האשכנזית 174 פרעון חוב גדול של ה"חצר'י האשכנזית [ 184 / 2001 בפני מולאנא וסיידנא פאר המורים הנכבדים צנע אללה אפנדי , לנצח תהי רוממותו . במושב בית הדין של השריעה [ ... ] בפני מולאנא וסיידנא [ ... ] השופט של השריעה המולא אשר כתב ידו המכובד מופיע בראשו [ של המסמך הדומה ] לזה , לנצח תהי רוממותו , [ קרו הדברים הבאים [ : עדת היהודים האשכנזים בירושלים הנאצלה והישיבה שלהם 2 היו חייבים ליורשי המנוח צאלח אפנדי אל עסלי סכום ששיעורו 4 , 159 גרוש עדדי , מסך של 7 , 000 גרוש עדדי , שאת מקצתו קיבלו קודם לכן היורשים מידי יאקוב הפרנס הקודם . [ סכום זה ] הוא מחיר האריג אשר [ יאקוב ] חילק להם [ ליורשים ] כחלק מ [ החוב הכללי ] הזה על פי שטרי החוב שלהם כפי שיפורט להלן . הסכום הנזכר נותר בחובתו . ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו הופיעו האנשים הבאים : השיח' סעד אל דין - האפוטרופוס החוקי על בנות אחיו צאלח אפנדי אל עסלי שהן שריפיה , [ ... ] נ ועסליה הקטינות , השיח' עבד אל רזאק אל עסלי - האפוטרופוס החוקי על הקטין פח'רי אבן צאלח אפנדי אל עסלי הנזכר , עבד אל רחים צ'לבי אל עסלי - כמייצג את עצמו וכמיופה כוחה של אמו אבנת ח'אתון בת השיח' ח'ליל אל ח'אלדי , אשר היתה אשתו של עבד אל רחמאן אל עסלי המנוח כשהיא מייצגת את עצמה ואפוטרופסית חוקית לעניין זה על בתה הקטינה אמנה בת עבד אל רחמאן אל עסלי , [ ועבד אל רחים ] כמיופה כוח חוקי מטעם שתי אחיותיו הבוגרות אצמהאן ובנהאן בנותיו של עבד אל רחמאן . ייפוי כוחו [ של עבד אל רחים ] מטעמן התאמת באורח חוקי על פי עדותם של סעד אל דין צ'לבי אל עסלי והשיח' עבד אל רזאק m הם אישרו והודו כמייצגים את עצמם , כמיופי כוח וכאפוטרופסים , כי הם קיבלו מאצלאן בן שמואל היהודי ואבראהאם בן נאתאן שמוצאו מכפה , שני הפרנסים של עדת היהודים האשכנזים בירושלים הנאצלה הנוכחים עמם [ במושב בית הדין ] ביום תאריכו [ של מסמך זה , [ סכום ששיעורו 4 , 159 גרוש עדדי , שהיו זכאים להם כפי שיפורט להלן . מתוכם 2 , 132 גרוש עדדי קיבל ביום תאריכו [ של מסמך זה ] סעד אל דין צ'לבי האפוטרופוס על שלוש הבנות , והוא הודה , כי קודם לכן הגיע לידיו ממחיר האריג , מידי יאקוב הפרנס לשעבר , 930 גרוש אשר הוציאם על מזונותיהן ו [ סכום זה ] הוא כל המגיע להן ו 500 גרוש מתוכם קיבל ביום תאריכו [ של מסמך זה ] השיח' עבד אל רזאק האפוטרופוס על פח'רי הנזכר , והוא הודה , כי קודם לכן הגיע לידיו ממחיר תעודה 174 ו במקור : "אל סכנאג 2 . '" במקור : דירהם . " כלומר הח-צר" האשכנזית . 3 מלה לא ברורה . 4 על שני הפרנסים האלה ראה לעיל , תעודה ו , הערות 9 ר 0 ו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר