יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:186

155 תביעת שווא בעניין חוב שנפרע uorrti אבן קדמוז תבע את מוח'אס בן י פרנס עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה . בנוסח תביעתו נגדו אמר , כי הקדש היהודים הנזכרים חייב לו על דרך החוב החוקי סכום ששיעורו 1 , 000 גרוש עדדי . הוא שילם את הסכום הנזכר 3 ו שנה לפני תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו לחיים היהודי הפרנס לשעבר על דרך החוב החוקי בחובת הקדש היהודים הנזכרים . הוא דרש ממנו מתוך סכום זה 600 גרוש עדדי וביקש לשאול אותו על אודות העניין . [ הקאדי ] שאל אותו והוא הכחיש את העניין כולו . מוח'אס הנזכר ציין , כי בזמנו של [ ... ] כבוד מחמד אפנדי כתח'דא זאדה הקאדי בירושלים הנאצלה כאשר חולקו הכספים לנושים , והוא לא היה הפרנס , היה מצטפא הנזכר בכלל הנושים אשר קיבלו את חובותיהם . הוא ביקש לבדוק את רישומי בית הדין מתאריך שנת 27 וו . אז נמצא כי רשום בהם כתב בי דין חוקי שתוכנו : הנושים של עדת היהודים הספרדים אשר שמותיהם רשומים בו אחד אחד ובכללם מצטפא התובע הנזכר אישרו והודו , שהגיע אליהם והם קיבלו מהרב אברהאם האחראי לשעבר על היהודים את כל חובותיהם שהיו לזכותם בחובת עדת היהודים . כספו של כל אחד מהם רשום בהתאם לפנקס בתאריך הנזכר . הנושים הנזכרים ובכללם מצטפא הנזכר העידו , כי קיבלו לידיהם את [ תמורת ] כל חובותיהם ולא נותר להם או לאחד מהם זכות כלשהי אצל היהודים או אצל ההקדש שלהם . רישום בית הדין השמור הוקרא בפניו של מצטפא התובע הנזכר . הוא הודה באורח חוקי בתוקף תוכנו ובהוצאתו על ידי המולא הנזכר . אז הודיע מולאנא השופט הנזכר של השריעה למצטפא התובע הנזכר , כי הואיל והוא הודה בהתאם לרישומי בית הדין ומה שרשום ברישומי בית הדין השמורים , שכל הנושים קיבלו את חובותיהם מהרב אברהאם הנזכר , ובכללם התובע הנזכר , הרי שלא נותרה לו זכות אצל היהודים הנזכרים או אצל ההקדש שלהם בשל כך , והוא אסר על מצטפא הנזכר להתנכל בשל עניין זה כולו למוח'אס הפרנס הנזכר . [ זהו ] איסור חוקי ומקובל כחוק . [ הדבר ] נרשם ב 3 בנחודש ] רביע אל אול שנת 135 ו . 156 שבועת האחראי לקהילה על פרעון חוב לנוצרי , 508 / 218 ] סיכום ] נוצרי תבע את שועא בן רפאיל היהודי האחראי על עדת היהודים הספרדים בנוכחות מיח'ס הפרנס הקודם והרב יאקוב הלבלר , בטענה שעדת היהודים הספרדים וההקדש aar r תעודה 15 s ו השם אינו נלצוין במקור . ככל הנראה מדובר בפרנס מיוחס בן שמואל . וראה עליו לעיל , תעודה ג , הערה 7 2 . 2 בינואר26- בדצמבר . 1715 וראה לעיל , תעודה גגו . 12 j בדצמבר . 1722 וראה לעיל , תעודה r 135 וראה גם תעודה 185 / 215 ( מצטפא תבע את מוחיאס הפרנס הספרדי על חוב בסך , 000 ו גרוש בחובת vn ? n היהודים הספרדים . זאת , בטענה שהלווה אותם לחיים הפרנס הקודם . הוא דרש ממנו שישלם לו 600 גרוש מתוכם . הפרנס מוחיאס הכחיש והתובע הודה שקיבל את כספו בעבר . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר