יד, חובות בין הקהילה היהודית לבניה

עמוד:248

214 חוב הקהילה או חוב ראשיה ? נ [ 22 / 220 אברהאם בן י היהודי תבע את שועא בן רפאיל מיופה הכוח של עדת היהודים ומוסא האשכנזי . בנוסח תביעתו נגדם אמר , כי הם חייבים לו , בהתאם לשטר חוב כתוב בכתב היהודים שהציג אותו , סכום ששיעורו 124 גרוש עדדי , וכי הם ערבים ואחראים לסכום הנזכר שכל אימת שיבקש זאת מהם הם יפרעוהו . הוא דרש מהם את כל הסכום הנזכר וביקש לשאול אותם על אודות העניין . [ הקאדי ] שאל אוועם ] ושועא הנזכר הודה בכל הסכום הנזכר שהוא לזכות התובע הנזכר ובחובת הקדש היהודים , כמו שאר החובות הרובצים על הקדש היהודים , אולם מוסא האשכנזי הכחיש [ את העניין . הקאדי ] ביקש מאברהאם התובע הנזכר ראיה חוקית שתעיד לזכותו שהוא שילם להם את הסכום הנזכר בתור חוב [ פרטי ] שלהם עצמם ולא [ חוב ] הרובץ על ההקדש . אולם הוא ציין כי אין לו ראיה בעניין זה והוא ביקש את שבועתו של מוסא האשכנזי על הסכום הנזכר , דהיינו , שהוא לא לווה ממנו את מחציתו ולא ערב לשועא על המחצית השנייה . אז נשבע מוסא האשכנזי הנזכר באורח חוקי באל העצום הרחמן והרחום מוריד התורה לאדוננו משה עליו השלום , שהוא לא לווה מאברהאם התובע הנזכר את מחצית הסכום הנזכר ולא ערב לשועא הנזכר על המחצית השנייה , ושאין הוא חייב לאברהאם אפילו [ מטבע ] דרהם אחד מהסכום הנזכר או מנסכום ] אחר . [ זוהי ] שבועה חוקית הכוללת את כל המובנים . היות ששועא מיופה הכוח הנזכר הודה שהסכום הוא בחובת הקדש היהודים ומוסא נשבע על כך שאין [ הסכום ] בחובתו והוא לא ערב על כך בחובתו , הודיע מולאנא השופט הנזכר של השריעה לאברהאם התובע הנזכר כי אין הוא זכאי להתנגד למוסא האשכנזי הנזכר בשל כל הסכום הנזכר ולא בשל מחציתו והוא אסר עליו באורח חוקי להתנכל לו , כן ציווה באורח בר ציות על שועא מיופה הכוח הנזכר של היהודים לשלם את כל הסכום הנזכר מכספי הקדש היהודים . [ הדברן נרשם ב 5 בחודש רביע אל ת אני שנת 137 ו . 5 ו 2 יתרת חוב הקהילה לפרנס לשעבר [ 373 / 2231 הרב פינחאס היהודי , הפרנס לשעבר , תבע את יעקוב היהודי , הפרנס [ הנוכחי ] של עדת היהודים והאחראי על ההקדש שלהם . בתוכן תביעתו נגדו אמר , כי לפני 25 שנה ויותר לווה ממנו הרב חאים , פרנס היהודים לשעבר , 450 גרוש אסדי על פי כתב בי דין , הנמצא לנצח בידי התובע הנזכר , והוא מתאריך שנת , 1118 י וכי פנחאס התובע הנזכר שילם בעבר , כאשר היה פרנס , סכום ששיעורו 6 , 067 מטבעות [ כסף ] מצריות 2 עבור הוצאות תעודה 4 ו 2 ו השם אינו מצ ^ ן במקור . 22 2 בדצמבר . 1724 על הבלבול שנוצר לעתים קרובות בין חובות הקהילה ומוסדותיה לבין חובותיהם הפרטיים של ראשי הקהילה ראה : ברנאי , הנהגת הקהילה , עמי . 295 תעודה 15 1 215 באפריל 3-1706 באפריל 707 ו . 2 במקור : "קטעה מצריה . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר